WoRMS banner
Add search provider Add provider
Twitter: Latest updates @WRMarineSpecies

WoRMS source details

NameSars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates.
SourceID51738
AuthorsSars, M.
Year1835
TitleBeskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen
SuffixBergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates
Type Publication
Linkhttp://www.biodiversitylibrary.org/item/46907
AbstractDen Velvillie, hvormed mine for nogle Aar siden udgivne förste naturhistoriske Forsög ere blevne optagne, har bestemt mig til fremdeles at bekjendtgjöre mine Iagttagelser over de mærkelige eller nye Dyr, jeg har havt Leilighed at observere. Hvor ufuldkomne mine Bemærkninger ere, föler Ingen bedre end jeg selv, da deels min Embedsstilling hindrer mig fra et vedholdende Studium, deels mit afsondrede Opholdssted (da jeg boer henved 60 Mile fra et zoologisk Bibliothek) gjör mig det vanskeligt at fölge med og benytte de mangfoldige Opdagelser, der aarlig gjöres i Zoologiens vidtlöftige Gebeet. Nærværende Bidrag ere derfor næsten alene en blot Fremstilling af Kiendsgjerninger, og kunne som saadanne vistnok være til Nytte for Videnskaben; men de savne for en stor Deel Sammenligningens lærerige Belysning. Ved enhver Classe har jeg troet at burde forudskikke en kort Oversigt over de af mig ved den Bergenske Kyst fundne Arter og Forholdene ved deres Forekommen og Udbredelse, et lidet Bidrag til Söedyrenes geographiske Fordeling. Alle der anförte Dyr har jeg selv undersögt i Naturen, og Exemplarer af den störste Deel af dem ere opbevarede i min Samling
Iagttagelserne ere anstillede imellem den 60—61½º N. B. paa flere langt fra hverandre liggende Steder, nemlig 1) Bergens Fjord, en temmelig af Land indelukket Fjord; 2) Glæsvær, 3 norske Mile sydvest for Bergen tæt ved Havet, Grunden deromkring mest sandig og dyndet; 3) Solsvig, 1½ n. Miil vest for Bergen, steile i Havet styrtende Klipper , Bunden klippefuld; endelig 4) Floröen, 12 n. Mile nordlig for Bergen, meget udsat for Havets Indvirkuing.
Uagtet jeg just ikke er nogen Ynder af det moderne evindelige Slægtmagerie, saa har jeg dog i nærværende Værk været nödt til at danne flere nye Slægter, naat jeg fandt Dyr, som væsentlig afvege fra de tilforn bekjendte Former.
Ved godhedsfuld Understöttelse af det Kongl. Norske Videnskabers Selskab har jeg seet mig istand til at oplyse Beskrivelserne ved medfölgende Plancher.
Floröe Præstegaard den 12te Februar 1834.
M. Sars.
Geographical
terms
North Atlantic
North Sea (and Channel)
Norway
Bibliographical
term
Systematics, Taxonomy
Taxonomic
terms
Annelida
Ascidiacea
Hydrozoa
Polychaeta
Taxa
(24)
Checked: verified by a taxonomic editorAlitta virens (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorAmpharete octocirrata (Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorAmphitrite gunneri Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorAmphicteis gunneri (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorChaetopterus norvegicus M. Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorChaetopterus variopedatus (Renier, 1804) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorCorymorpha nutans M. Sars, 1835 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorCytaeis octopunctata M. Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorRathkea octopunctata (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorDitrupa libera (Sars, 1835) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorDitrupa arietina (O. F. Müller, 1776) (basis of record)
Checked: verified by a taxonomic editorFistularia mollis Sars M., 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorMesothuria intestinalis (Ascanius, 1805) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorNais clavicornis Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorMacrochaeta clavicornis (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorNereis virens Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorAlitta virens (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorOceania octocostata M. Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorMelicertum octocostatum (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorOceania tubulosa M. Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorSarsia tubulosa (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorOnuphis conchylega Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorNothria conchylega (Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorPhyllodoce foliosa Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorNotophyllum foliosum (Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorPolynoe gelatinosa Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorAlentia gelatinosa (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorRathkea octopunctata (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorSabella octocirrata Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorSabellides octocirrata (M. Sars, 1835) accepted as Checked: verified by a taxonomic editorAmpharete octocirrata (Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorSarsia tubulosa (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorSerpula libera Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorDitrupa arietina (O. F. Müller, 1776) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorTerebellides Sars, 1835 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorTerebellides stroemii Sars, 1835 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorThaumantias multicirrata M. Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorTiaropsis multicirrata (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorThaumantias plana Sars, 1835 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorObelia plana (M. Sars, 1835) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorTiaropsis multicirrata (M. Sars, 1835) (original description)
Distributions
(1)
Norway for Checked: verified by a taxonomic editorOceania octocostata M. Sars, 1835
Edit
history
Date   action   by
2013-01-12 18:30:12Z  created  db_admin
2016-01-08 09:43:35Z  changed  Schuchert, Peter
2016-02-29 12:03:21Z  changed  Gil, João
 [Back to search]