WoRMS name details

Checked: verified by a taxonomic editorCytaeis octopunctata M. Sars, 1835

721242  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:721242)

Unaccepted: synonym, or anything that is not accepted unaccepted (basionym)
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
recent only
Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907
page(s): 28 [details]   
Schuchert, P. (2013). Cytaeis octopunctata M. Sars, 1835. In: Schuchert, P. (2017). World Hydrozoa database. Accessed through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=721242 on 2017-12-18

Date
action
by
2013-03-08 08:04:23Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907
page(s): 28 [details]