WoRMS name details

Oceania octocostata M. Sars, 1835

867266  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:867266)

 unaccepted (basionym)
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
recent only
Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017
page(s): 24, pl. 4 fig. 9a-d, [details]   
Type locality contained in Norway  
type locality contained in Norway [details]
Schuchert, P. (2020). World Hydrozoa Database. Oceania octocostata M. Sars, 1835. Accessed through: World Register of Marine Species at: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=867266 on 2020-10-28
Date
action
by
2016-01-08 09:43:35Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017
page(s): 24, pl. 4 fig. 9a-d, [details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality