WoRMS name details

Ditrupa libera (Sars, 1835)

381231  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:381231)

 unaccepted (subjective synonym)
Species
marine
(of Serpula libera Sars, 1835) Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   
Read, G.; Fauchald, K. (Ed.) (2020). World Polychaeta database. Ditrupa libera (Sars, 1835). Accessed through: World Register of Marine Species at: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=381231 on 2020-11-27
Date
action
by
2009-01-23 15:35:23Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description  (of Serpula libera Sars, 1835) Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   

basis of record Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   

new combination reference Quatrefages, A. de. (1866 (1865)). Histoire naturelle des Annelés marins et d'eau douce. Annélides et Géphyriens. <em>Librarie Encyclopédique de Roret. Paris.</em> <b>Volume 1.</b> 1-588., available online at http://books.google.com/books?id=FV9IAAAAYAAJ [details]  OpenAccess publication