WoRMS name details

Ditrupa libera (Sars, 1835)

381231  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:381231)

 unaccepted (subjective synonym)
Species
marine
Read, G.; Fauchald, K. (Ed.) (2018). World Polychaeta database. Ditrupa libera (Sars, 1835). Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=381231 on 2018-04-25
Date
action
by
2009-01-23 15:35:23Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907 [details]   

new combination reference Quatrefages, Armand de. (1866 [imprint date 1865]). Histoire naturelle des Annelés marins et d’eau douce. Annélides et Géphyriens. Volume 1. 1-588. Librarie Encyclopédique de Roret. Paris. [some vol.2 species are also linked here but see also source id 51472]., available online at http://books.google.com/books?id=FV9IAAAAYAAJ [details]  OpenAccess publication