WoRMS source details

Hoolhorst, A. (1936). Ornithologisch verslag van de excursie naar het zwin op 15 mei 1936 (met 6 ill.). Biol. Jb. Dodonaea 3: 61-65
138556
Hoolhorst, A.
1936
Ornithologisch verslag van de excursie naar het zwin op 15 mei 1936 (met 6 ill
Biol. Jb. Dodonaea
3: 61-65
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin