Integrated Marine Information System (IMIS)

Data Policy
Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ] Print this page

Natural History Museum Rotterdam (NMR)
www.nmr.nl/nmr/home.do

Dutch name: Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Address:
Westzeedijk 345 (Museumpark)
3015 AA Rotterdam
Netherlands

Tel.: +31-(0)10-436 42 22
GSM: +31-(0)10-436 43 99
E-mail:
 Persons | Publications | Project | Event | Dataset 
 
Type: Scientific

Persons (2)  Top | Publications | Project | Event | Dataset 
 • Langeveld, Bram
 • Moeliker, Kees

Abstract:
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR) is het enige museum in zijn soort in de regio Rijnmond en omstreken. Inhoudelijk richt het museum zich met nadruk op de natuur - in de meest brede zin van het woord - in deze sterk verstedelijkte regio, zonder daarbij de rest van de wereld en het geologische verleden uit het oog te verliezen. Daarnaast wil het museum een rol spelen bij de promotie van biowetenschappen en bevorderen van een verantwoorde wetenschapscommunicatie. Onze naam staat voor collecties, tentoonstellingen, activiteiten, onderzoek en informatie op het gebied van natuur, leefmilieu en levenswetenschap. Het museum is al meer dan driekwart eeuw actief, publieksgericht, professioneel, dynamisch en innovatief en het vervult een voortrekkersrol binnen de natuurhistorische museumwereld.

Publications (19)  Top | Persons | Project | Event | Dataset 
  ( 5 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Langeveld, B.; Laban, C.; Mol, D. (2022). Remains of Tapirus Brisson, 1762 (Mammalia, Perissodactyla) from the Pleistocene of the southern North Sea. Cainozoic Research 22(1): 73-79, more
 • Peer reviewed article Mol, D. (2022). Een linker derde bovenkaakspremolaar (dP3 sup. sin.) van de zuidelijke mammoet (Mammuthus meridionalis) van het strand van Maasvlakte 2. Afzettingen WTKG 43(3): 78-80, more
 • Peer reviewed article Mol, D. (2022). Een kaak van een das, Meles meles (Linnaeus, 1758), van de Zandmotor voor de kust van Zuid-Holland. Afzettingen WTKG 43(3): 69-71, more
 • Peer reviewed article Langeveld, B.; Mol, D. (2017). Een fossiel van de aalscholver Phalacrocorax carbo cf. carbo (Linnaeus, 1758) van de locatie Smiths Knoll, Noordzee. Afzettingen WTKG 38(3): 48-50, more
 • Peer reviewed article Langeveld, B. (2015). Vondsten van de reuzenalk Pinguinus impennis (Linnaeus, 1758) (Aves) uit het Eurogeulgebied. Cranium 32(1): 19-27, more
 • Langeveld, B.; Delandat, S.; Luypaert, S.; Seys, J. (2023). De eerste Belgische vondsten van de uitgestorven reuzenalk Pinguinus impennis (Linnaeus, 1758). Spirifer 47(1): 2-5, more
 • Langeveld, B. (2022). Reuzenalk: de pinguïn van het noorden herontdekt, in: Fockedey, N. et al. Testerep maart 2022. Testerep magazine, 23(3), more
 • Mol, D.; Tanis, K.; Bakker, R.; De Wilde, B. (2022). Een reconstructie van Caprovis savinii: Een antilope uit het Vroeg-Pleistoceen van Noordwest-Europa. Grondboor Hamer 76(5): 260-265, more
 • Seys, J.; Langeveld, B. (2022). Pinguïn van het noorden: herontdekt dankzij burgerwetenschap. Ex Situ 37: 42-43, more
 • Langeveld, B. (2019). Alweer een nieuw holotype in Het Natuurhistorisch: Nehalaennia devossi. Straatgras 31(1-2): 18-19, more
 • Missiaen, T.; Hablützel, P.I.; De Rijcke, M.; Lambert, O.; Germonpre, M.; Langeveld, B. (2019). The Scheur: A unique prehistoric fossil graveyard off the Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 124, more
 • Hablützel, P.I.; Langeveld, B.; De Clercq, M.; Post, P.; Mol, D.; Vandorpe, T.; De Rijcke, M.; Lambert, O.; Missiaen, T.; Vandegehuchte, M.B. (2018). The walrus (Odobenus rosmarus): a distinctive member of the Pleistocene megafauna in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 46, more
 • Langeveld, B. (2018). Walrusexpeditie op de Belgische Noordzee. Straatgras 30(1): 13-15, more
 • Campbell, S.; van der Niet, E.; Langeveld, B. (2017). Grijze zwemkrabben van het Noordzeestrand in de collectie. Straatgras 29(2): 53-54, more
 • Langeveld, B. (2017). Massastranding van gedoornde hartschelp op strand Hoek van Holland. Straatgras 29(1): 6-8, more
 • Langeveld, B.; Oosterbaan, A. (2017). Een Rotterdamse knorrepos voor het Natuurhistorisch. Straatgras 29(2): 37-38, more
 • Mol, D.; Langeveld, B. (2017). Kaak monniksrob brengt fossielenkenners samen. Straatgras 29(1): 16-18, more
 • Mol, D.; van der Plicht, H. (2012). Fossiele otters uit het Noordzeebekken dateren van ca. 9000 jaar geleden. Straatgras 24(1): 3-5, more
 • Mol, D.; van Essen, H. (1991). De mammoet: Sporen uit de ijstijd. BZZToH: Den Haag. ISBN 9062917283. 144 pp., more

Project  Top | Persons | Publications | Event | Dataset 
 • Paleontologisch, archeologisch en paleolandschappelijk onderzoek van het Scheur

Event  Top | Persons | Publications | Project | Dataset 
 • Studiedag: Fossielen van onze Noordzee

Dataset  Top | Persons | Publications | Project | Event 
 • Collection database of the Natural History Museum Rotterdam (marine part)

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Publications | Project | Event | Dataset 
[Back]