WoRMS source details

Agardh, J.G. (1883). Till algernes systematik. Nya bidrag. (Tredje afdelningen.). Lunds Universitets Års-Skrift, Afdelningen for Mathematik och Naturvetenskap. 19(2): 1-177, IV pls.
771
Agardh, J.G.
1883
Till algernes systematik. Nya bidrag. (Tredje afdelningen.)
Lunds Universitets Års-Skrift, Afdelningen for Mathematik och Naturvetenskap
19(2): 1-177, IV pls.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-08-01 07:10:58Z
changed
2019-03-07 07:27:43Z
changed