WoRMS name details

Bathylaimus fillicaudatus (Schuurmans Stekhoven & Adam, 1931)

153455  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:153455)

 unaccepted (Spelling variation)
Species
marine
WoRMS (2018). Bathylaimus fillicaudatus (Schuurmans Stekhoven & Adam, 1931). Accessed at: http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=153455 on 2018-03-20
Date
action
by
2005-04-15 10:25:19Z
created
2006-08-11 10:59:12Z
changed
2010-02-17 16:42:11Z
changed
2011-10-21 11:08:34Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record Coomans, A. V. (1989). Overzicht van de vrijlevende nematofauna van België (Nematoda). [The freeliving nematofauna of Belgium: a review.]. In Wouters, K.; Baert, L. (Ed.): Invertebraten van België = Invertébrés de Belgique: Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België" = Comptes rendus du Symposium "Invertébrés de Belgique" = Proceedings of the Symposium "Invertebrates of Belgium". Brussel, 25-26 november 1988. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel, Belgium. 43-56. (look up in IMIS[details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien