Foraminifera source details

Myatlyuk, E. V., 1971, K sistematike spiral'noploskostnykh predstaviteley Khaplofragmoidid (Foraminifery) [On the systematics of planispiral representatives of the Haplophragmoididae (Foraminifera) ], Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-issledovatel'skogo Geologo-mzvedochnogo Instituta (VNIGRI) 291:18-25.
359635
Myatlyuk, E. V., 1971, K sistematike spiral'noploskostnykh predstaviteley Khaplofragmoidid (Foraminifery) [On the systematics of planispiral representatives of the Haplophragmoididae (Foraminifera) ], Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-issledovatel'skogo Geologo-mzvedochnogo Instituta (VNIGRI) 291:18-25.
Publication
Date
action
by
2019-11-24 13:33:41Z
created
2020-09-05 09:13:53Z
changed