WoRMS source details

Bleeker, P. (1861). Iets over de geslachten der Scaroïden en hunne Indisch-archipelagische soorten. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. v. 12: 228-244.
437817
Bleeker, P.
1861
Iets over de geslachten der Scaroïden en hunne Indisch-archipelagische soorten
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde
v. 12: 228-244
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2022-09-22 08:06:45Z
created