WoRMS source details

Bleeker, P. (1849). Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Madura, met beschrijving van eenige nieuwe soorten. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. v. 22 [8]: 1-16.
432214
Bleeker, P.
1849
Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Madura, met beschrijving van eenige nieuwe soorten.
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
v. 22 [8]: 1-16.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2022-07-12 08:20:16Z
created
Gyselynck, Lien

Anodontostoma Bleeker, 1849 (original description)
Anodontostoma hasseltii Bleeker, 1849 accepted as Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822) (original description)
Arius leptonotacanthus Bleeker, 1849 (original description)
Belone melanurus Bleeker, 1849 accepted as Tylosurus crocodilus (Péron & Lesueur, 1821) (original description)
Clupalosa Bleeker, 1849 accepted as Sardinella Valenciennes, 1847 (original description)
Clupalosa bulan Bleeker, 1849 accepted as Sardinella albella (Valenciennes, 1847) (original description)
Corvina plagiostoma Bleeker, 1849 accepted as Johnius plagiostoma (Bleeker, 1849) (original description)
Dussumieria elopsoides Bleeker, 1849 (original description)
Engraulis kammalensis Bleeker, 1849 accepted as Thryssa kammalensis (Bleeker, 1849) (original description)
Engraulis melanochir Bleeker, 1849 accepted as Setipinna melanochir (Bleeker, 1849) (original description)
Engraulis telaroides Bleeker, 1849 accepted as Setipinna taty (Valenciennes, 1848) (original description)
Hemiramphus amblyurus Bleeker, 1849 accepted as Zenarchopterus ectuntio (Hamilton, 1822) (original description)
Hippichthys Bleeker, 1849 (original description)
Hippichthys heptagonus Bleeker, 1849 (original description)
Leptonurus Bleeker, 1849 accepted as Coilia Gray, 1830 (original description)
Leptonurus chrysostigma Bleeker, 1849 accepted as Coilia dussumieri Valenciennes, 1848 (original description)
Otolithus microdon Bleeker, 1849 accepted as Panna microdon (Bleeker, 1849) (original description)
Tetraodon potamophilus Bleeker, 1849 accepted as Dichotomyctere nigroviridis (Marion de Procé, 1822) (original description)
Thryssa macrognathos Bleeker, 1849 accepted as Thryssa setirostris (Broussonet, 1782) (original description)