WoRMS source details

Strøm H. (1768). Beskrivelse over Norske Insecter. Andet Stykke. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, Kjobenhavn. 4: 313-371, pl. 16.
40487
Strøm H.
1768
Beskrivelse over Norske Insecter. Andet Stykke.
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, Kjobenhavn
4: 313-371, pl. 16
Publication
CLEMAM P1430
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin