WoRMS source details

Semper O. (1865). Du genre Mathilda. Journal de Conchyliologie. 13(3): 328-341.
40437
Semper O.
1865
Du genre <i>Mathilda</i>.
Journal de Conchyliologie
13(3): 328-341
Publication
Published 9 July 1865
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2019-12-08 11:36:13Z
changed

Mathilda O. Semper, 1865 (original description)
Mathilda gemmulata O. Semper, 1865 (original description)