Integrated Marine Information System (IMIS)

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Estuair containervervoer per binnenschip
Claeys, E.; Wackenier, B. (1998). Estuair containervervoer per binnenschip. Ir Thesis. Universiteit Gent: Gent. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (bijlagen) pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
 • Waterbouwkundig Laboratorium: Archief Cel Nautisch Onderzoek D117 [216198]
 • Waterbouwkundig Laboratorium: Thesissen C16 [94125]
Document type: Dissertation

Keywords
  Container transportation
  Estuarine environment
  Inland navigation
Author keywords
  Inland water transport/Model tests; Binnenvaart/Modelproeven; Barge; Binnenschip

Authors  Top 
 • Claeys, E.
 • Wackenier, B.

Abstract
  Als binnenschepen langs de kust containers willen vervoeren moet eerst en vooral een sterktenazicht gehouden worden. Hiertoe zijn de voorschriften nagekeken van een aantal classificatiebureaus.

  Er is een keuze gemaakt van een representatief binnenschip. Ook zijn de omgevingscondities, die specifiek zijn voor het beoogde traject Zeebrugge- Vlissingen, vooropgesteld.

  Bij schepen die varen met open ruimen vormt overkomend water een reëel gevaar. Modelproeven geven al een eerste aanduiding bij welke condities de waterovername beperkt blijft. Tevens vormen ze een verificatie voor de schatting van het debiet aan de hand van Aqua.

  Met behulp van het computerprogramma Aqua worden de scheepsbewegingen en de golfrijzing berekend. Hieruit stelt men de Response Amplitude Operator op voor de relatieve vertikale beweging.

  Uit de analogie met overlaat haalt men een verband tussen hoogte van het water boven de zij en debiet overstromend water.

  Zo komt men finaal tot een schatting van het debiet overgekomen water voor een bepaald golfspectrum.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
[Back]