Integrated Marine Information System (IMIS)

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ontwikkeling LATIS 4: deelrapport 3b. Methodologie ecologische impact van overstromingen
Beullens, J.; Broidioi, S.; De Sutter, R.; De Maeyer, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Ontwikkeling LATIS 4: deelrapport 3b. Methodologie ecologische impact van overstromingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 13_159_6. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Antea Group: Antwerpen. VII, 14 + 16 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen

Available in  Authors 
 • Waterbouwkundig Laboratorium: Open Repository 305576 [ OWA ]
 • Waterbouwkundig Laboratorium: WL Rapporten [305541]
Document type: Project report

Keyword
  Hazards > Weather hazards > Floods
Author keywords
  LATIS; Risico; Schadewaarden; Basiskaarten

Authors  Top 
 • Beullens, J.
 • Broidioi, S.
 • De Sutter, R.
 • De Maeyer, P.
 • Verwaest, T.
 • Mostaert, F.

Abstract
  De specifieke GIS-tool LATIS kan momenteel economische en/of slachtofferrisico’s berekenen voor overstromingen. Naar aanleiding van de Europese Overstromingsrichtlijn (Richtlijn 2007/60/EG) is nu de nood ontstaan om ook andere negatieve aspecten van overstromingen te kwantificeren. In dit rapport wordt op basis van een eerdere literatuurstudie, een methode ontwikkeld om tot een ecologische impactindex voor overstromingen te komen. De ecologische impactindex vormt een combinatie van een ecologische waarde index en een overstromingskwetsbaarheidsindex. De ecologische waarde index is afhankelijk van de Globale Score voor Ecologische Waardering (=GSEW) en of de vegetatie eenheid al dan niet gelegen is in een Speciale Beschermingszone (=SBZ). Deze SBZ’s zijn aangeduid door Agentschap Natuur en Bos (ANB) om bijkomende kansen te geven aan habitats en soorten die van levensbelang zijn voor de Europese biodiversiteit. De overstromingskwetsbaarheidsindex is afhankelijk van verschillende overstromingsparameters: waterdiepte, periode en frequentie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
[Back]