Integrated Marine Information System (IMIS)

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Dumoulin, Emmanuel

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • De Strandwerkgroep België (SWG), more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)50-51 08 41
  E-mail:
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Taxonomie en Fylogenie; Afdeling Malacologie, more
 • Function: vrijwillige wetenschappelijk medewerker

 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), more
 • Function: Thematic editor

 

Expertise:
Thesaurus terms: Beach heads; Brackishwater molluscs; Exotics; Feeding behaviour; Fossil Molluscs
Taxonomic terms: Aves [WoRMS]; Macro-invertebrata

Projects (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Belgian Register of Marine & Coastal Species
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria

Publications (67)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  ( 57 peer reviewed ) split up
 • Adema, J.P.H.M.; de Bruyne, R.H.; Perk, F.A.; Dumoulin, E. (1989). Voorlopige naamlijst van de Nederlandse mariene mollusken en de regelmatig langs de kust aanspoelende schelpensoorten. Corr. Bl. Ned. Malac. Veren. 249: 562-570
 • Bauwens, M.; Braeckman, U.; Coppejans, E.; De Blauwe, H.; De Clerck, O.; De Maersschalk, V.; Degraer, S.; Deprez, T.; Dumoulin, E.; Fockedey, N.; Hernandez, F.; Hostens, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Rappé, K.; Sabbe, K.; Seys, J.; Van Ginderdeuren, K.; Vanaverbeke, J.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Verween, A.; Wittoeck, J. (2009). Non-indigenous species of the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, in: Branquart, E. et al. (Ed.) Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 60
 • Peer reviewed article De Blauwe, H.; Dumoulin, E.; Anthierens , A. (2013). Het "zeeleven" op harde substraten in de Baai van Heist, waarnemingen tijdens het historisch laagtij van 14 februari 2013. De Strandvlo 33(1): 5-17
 • Peer reviewed article De Blauwe, H.; Dumoulin, E. (2009). De zeefauna en -flora uit de jachthaven van Zeebrugge, in het bijzonder de fouling-organismen van drijvende pontons. De Strandvlo 29(2): 41-63, more
 • Deschuyter, T.; Debuck, J.; Dumoulin, E. (1977). Verslagje van een strandexcursie te Koksijde op 22-05-77. Tuimelaar 4(3): 15-16
 • Peer reviewed article d'Udekem d'Acoz, C.; Faasse, M.; Dumoulin, E.; De Blauwe, H. (2005). Occurrence of the Asian shrimp Palaemon macrodactylus in the Southern Bight of the North Sea, with a key to the Palaemonidae of north-western Europe (Crustacea: Decapoda: Caridae). Ned. Faunist. Meded. 22: 95-111, more
 • Peer reviewed article d'Udekem d'Acoz, C.; Dumoulin, E. (1991). Quelques observations sur Crinophtheiros collinsi (Sykes, 1903) dans la région de l'Aber Wrac'h (Mollusca, Gastropoda, Eulimidae). De Strandvlo 11(2): 36-37
 • Dumoulin, E. (1979). Vondsten van Cerastoderma glaucum (Brugière). Tuimelaar 6(1): 3-6
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1981). Iets meer over Eemienfossielen. De Strandvlo 1(3): 53-59
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1982). Etudes sur la faune littorale de la Belgique. Mollusques et autres animaux inférieurs recueillis sur la côte Belge en 1882 (idem 1883). De Strandvlo 2(1): 10-15, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1982). Eocene mollusken op het Belgische strand, met inbegrip van Cadzand (NL) en de monding van het Zwin. De Strandvlo 2(2): 43-47
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1982). Nogmaals twee noordhoorns: Sipho curtus (Jeffreys, 1867) en Sipho cordatus (Bell, 1871). De Strandvlo 2(3): 76-79
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1983). De verspreiding van Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) langs de Vlaamse en Zeeuwsvlaamse kust. De Strandvlo 3(1): 3-9, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1983). Aanvulling op het artikel "Etudes sur la faune littorale de la Belgique..." uit Strandvlo 2 (1) pp. 10-15. De Strandvlo 3(1): 24
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1983). Alikruiken uit Zeeuws-Vlaanderen. Het Zeepaard 43(5): 171-176
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1983). Mollusken uit de Damse vaart. Gloria Maris 22(1): 7-10
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1984). De kleine koornaarvis (Atherina boyeri Risso, 1810) in de Braakman. Het Zeepaard 44(2): 49-54
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1984). Alikruiken uit Zeeuws-Vlaanderen (erratum). Het Zeepaard 43(6): 179
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1984). Zaagjes (Donacidae) van de Belgische Westkust. De Strandvlo 4(3): 65-71
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1984). Gansedagxcursie naar de Boulonnais op 29 september 1984. De Strandvlo 4(4): 99-104
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1985). Literatuur over de Belgische mariene weekdieren. De Strandvlo 5(2): 26-31
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1985). Een aanvullende reactie op de "Lijst van de recente niet-mariene mollusken in België". De Strandvlo 5(3): 66-68
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1986). Naar aanleiding van een determinatietabel voor land-en zoetwatermollusken. De Strandvlo 6(2): 50-59, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1986). Schelpgruis. De Strandvlo 6(2): 63
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1987). Boekbespreking: Backeljau, Th., 1986. Lijst van de recente mariene mollusken van België. Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 29: 1-106. De Strandvlo 7(1): 34-39
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1987). Nieuwe waarnemingen van de Knotszakpijp, Styela clava Herdman, 1882, langs de Belgische Oostkust. De Strandvlo 7(2): 61-62, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1988). Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758) herontdekt in België en nieuw voor Nederland (Gastropoda Pulmonata: Helicidae). Basteria 52: 117-120
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1989). Micromollusken uit opgespoten zand afkomstig van de Goote Bank. De Strandvlo 9(1): 21-31, more
 • Dumoulin, E. (1989). Overzicht van de brakwatermollusken van België, in: Wouters, K. et al. (Ed.) Invertebraten van België = Invertébrés de Belgique: Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België" = Comptes rendus du Symposium "Invertébrés de Belgique" = Proceedings of the Symposium "Invertebrates of Belgium". Brussel, 25-26 november 1988. pp. 87-94, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1990). De brakwatermollusken van België: autecologie en verspreiding. De Strandvlo 10(2): 26-69
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1990). Mollusken van het strand te Oostduinkerke. De Strandvlo 10(1): 23-24, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1990). Mollusken van het strand te Oostduinkerke (addendum). De Strandvlo 10(4): 115
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1994). De zwarte kraai Corvus corone predaterend op mollusken. De Strandvlo 14(1): 44-45
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1996). Inventarisatie van de planten uit het strand-duingebied te Heist West. De Strandvlo 16(1): 19-30, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1996). Nieuwe vindplaats voor het kwelderslakje Alderia modesta (Lovèn, 1844) langs de Belgische kust. De Strandvlo 16(4): 153
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1996). Koperwiek Turdus iliacus Linnaeus, 1766 fouragerend in de vloedlijn. De Strandvlo 16(4): 154-155
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1997). Het invasieachtig voorkomen in de zuidelijke Noordzee van de hydromedusen Nemopsis bachei L. Agassiz, 1849 en Eucheilota maculata Hartlaub, 1894 in augustus-september 1996 (met aanvullende data voor 1997) (Hydrozoa: Athecata, Thecata). De Strandvlo 17(4): 102-126, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1998). De slanke knotsslak Tergipes tergipes (Forskal, 1775) in de achterhaven van Zeebrugge. De Strandvlo 18(2): 99
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1998). Het invasieachtig voorkomen in de zuidelijke Noordzee van de hydromedusen Nemopsis bachei L. Agassiz, 1849 en Eucheilota maculata Hartlaub, 1894 in augustus-september 1996 (met aanvullende data voor 1997) (Hydrozoa: Athecata, Thecata). (erratum). De Strandvlo 18(1): 3
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1999). Bijkomende gegevens over de tere dunschaal Abra tenuis (Montagu, 1803). De Strandvlo 19(4): 189-190
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (1999). De tere dunschaal Abra tenuis (Montagu, 1803) levend in de voorhaven van Zeebrugge: met beschouwingen over haar schelpkenmerken, verspreiding, ecologie en biologie. De Strandvlo 19(2): 82-100
 • Dumoulin, E. (2002). Fossielen in de Baai van Heist. Het NMOotje 8(4): 4-22
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (2004). Corrigenda en errata bij het artikel over Hemigrapsus penicillatus uit De Strandvlo 24(1). De Strandvlo 24(2): 56
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (2004). Snelle areaaluitbreiding van het penseelkrabbetje Hemigrapsus penicillatus (de Haan, 1835) langs de kusten van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, status van haar opmars in de Westerschelde en beschouwingen over de ecologie en het gedrag van de soort. De Strandvlo 24(1): 5-35, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (2005). Boekbespreking: R.H. de Bruyne (2004). Veldgids schelpen. De Strandvlo 25(2): 58-63
 • Dumoulin, E. (2005). De oostkust en haar duinen: kleine reflecties over kusturbanisatie, natuurbehoud en de Zwinbosjes (eerste deel). Het NMOotje 11(2): 4-15
 • Dumoulin, E. (2005). De oostkust en haar duinen: kleine reflecties over kusturbanisaties, natuurbehoud en de zwinbosjes (vervolg). Het NMOotje 11(3): 4-17
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (2007). De Leidy's ribkwal (Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865) al massaal in het havengebied Zeebrugge-Brugge, of: exoten als de spiegel van al tè menselijk handelen. De Strandvlo 27(2): 44-60, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (2012). Ontdekking van het schorrenslakje Limapontia depressa Alder & Hancock, 1862 en het Gray's kustslakje Assiminea grayana Fleming, 1828 in de Baai van Heist: het aardige van een jeugdnatuurexcursie & andere beschouwende uitweidingen. De Strandvlo 32(3): 87-103
 • Peer reviewed article Dumoulin, E. (2017). In memoriam René van Outryve (26/1/1937 - 21/1/2017). De Strandvlo 37(2): 79-82
 • Peer reviewed article Dumoulin, E.; Faasse, M.; De Blauwe, H.; Jonckheere, I. (2003). Juwelenkettinkjes Sarsia gemmifera Forbes, 1848 te Wemeldinge (Nederland, Zuid-Beveland). De Strandvlo 23(1): 9-14
 • Peer reviewed article Dumoulin, E.; Anthierens , A. (2014). Een oud vermoeden bevestigd: het wit muizenoortje Auriculinella bidentata ( Montagu, 1808) levend in Het Zwin (Cadzand-Bad, Nederland). De Strandvlo 34(4): 110-122
 • Peer reviewed article Dumoulin, E.; De Blauwe, H. (1999). Het bruinwier Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar aangetroffen in de jachthaven van Zeebrugge: met gegevens over het voorkomen in Europa en de wijze van verspreiding (Phaeophyta: Laminariales). De Strandvlo 19(4): 182-188, more
 • Peer reviewed article Dumoulin, E.; Kerckhof, F. (1987). Literatuur over de Belgische mariene (+ brakwater) weekdieren, II. De Strandvlo 7(1): 18-28
 • Peer reviewed article Dumoulin, E.; Langeraert, W. (2017). Een populatie van het wit muizenoortje Auriculinella bidentata (Montagu, 1808) en één vers aangespoeld leeg huisje van het meertandig muizenoortje Myosotella denticulata (Montagu, 1803) in de Baai van Heist. De Strandvlo 37(2): 83-104
 • Peer reviewed article Dumoulin, E.; Rappé, G. (1985). Het Zuiderzeekrabbetje Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841), nu ook in België? De Strandvlo 5(4): 139-142
 • Peer reviewed article Dumoulin, E.; Van Outryve, R. (1991). Bretagnereis 1-7 april 1989: molluskenverslag III. De Strandvlo 11(1): 25-27
 • Peer reviewed article Dumoulin, E.; Van Outryve, R. (2009). Predatie door vogels van penseelkrabbetjes (Hemigrapsus spp.) en Japanse oester (Crassostrea gigas): waarnemingen aan scholeksters (Haematopus ostralegus), wulpen, (Numenius arquata), regenwulpen (Numenius phaeopus), steenlopers (Arenaria interpres) en kauwen (Corvus monedula) in de Ijzermonding te Nieuwpoort. De Strandvlo 29: 72-104, pl. 1-4
 • Peer reviewed article Faasse, M.; De Blauwe, H.; Dumoulin, E.; Jonckheere, I. (2004). Pluimpjes in de Grevelingen: Ventromma halecioides (Alder, 1859) (Hydrozoa). De Strandvlo 24(1): 46-50
 • Peer reviewed article Kerckhof, F.; Dumoulin, E. (1987). Eerste vondsten van de Amerikaanse zwaardschede Ensis directus (Conrad, 1843) langs de Belgische kust. De Strandvlo 7(2): 51-52, more
 • Peer reviewed article Kerckhof, F.; Dumoulin, E. (1988). Het voorkomen van Ensis directus (Conrad, 1843) langs de Belgische en Noordfranse kust. De Strandvlo 8(2): 102-105
 • Peer reviewed article Kerckhof, F.; Dumoulin, E. (1988). Opmerkingen naar aanleiding van de introductie van Ensis directus (Conrad, 1843) in de Belgische fauna. De Strandvlo 8(2): 117-136
 • Severijns, N.; Dumoulin, E.; Bauwens, F.; De Blauwe, H. (2013). Slak-in-Du project. Inventarisatie van de mollusken in de duingebieden langs de Belgische Kust - 2013 Oostkust. Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie Rapport, 2-2013. Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie: Edegem. 62 pp.
 • Peer reviewed article Severijns, N.; Dumoulin, E.; Bauwens, F.; De Blauwe, H. (2015). Het Slak-in-Du project: inventarisatie van de mollusken in de duingebieden langs de Belgische Kust - 2013 Oostkust = Towards a new inventory of the molluscan fauna in theBelgian coastal dunes - Report for 2013. Gloria Maris 53(4): 111-154
 • Peer reviewed article Van Outryve, R.; Dumoulin, E. (1989). Bretagnereis 1-7 april 1988: molluskenverslag II. De Strandvlo 9(3): 73-79
 • Peer reviewed article Van Outryve, R.; Dumoulin, E. (1995). Botanische impressies uit de Boulonnais. De Strandvlo 15(2): 53-63
 • Warmoes, T.; Dumoulin, E.; Reid, D.G. (1992). The distribution of littorina and Melarhaphe along the continental coast of the English Channel, in: Grahame, J. et al. (Ed.) Proceedings of the Third International Symposium on Littorinid Biology, Dale Fort Field Centre, Wales, 5-12 September 1990. pp. 293-303

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects 
[Back]