Integrated Marine Information System (IMIS)

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Adriaens, Peter

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Flemish Government; Policy Domain Environment; Research Institute for Nature and Forest (INBO)
 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), more
 • Function: Taxonomic editor

 

Projects (3)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • 6th European Conference on Ecological Restoration (Gent, 8-12/09/08)
 • Analyse van het effect van extensieve begrazing op spontane verbossingsprocessen
 • Monitoring Poldercomplex

Datasets (5)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Breeding Birds SPA Poldercomplex
 • Breeding Birds SPA Poldercomplex (Gis locations)
 • Ganzengegevens monitoring poldercomplex
 • Macrof_II: Macrofytendatabank MF2 Macrofyten 2004stromend en Macrofyten 2004stilstaand
 • PQ' s Dudzele, Pompje, Klemskerke Vlissegem

Publications (14)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  ( 4 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Adriaens, P. (2013). Burgemeesters op leeftijd. Natuur.Oriolus 79(3): 98-105
 • Adriaens, P.; Anselin, A.; Decleer, K.; Devos, K.; Goethals, V.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; Vermeersch, G. (2007). Vogels: Bijlage 1 vogelrichtlijn en belangrijke trekvogels, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 421-519
 • Adriaens, P.; Courtens, W.; Verbelen, D. (2011). Monitoring van de avifauna in de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het zesde jaar (2010-2011): Broedseizoen 2010 en winterhalfjaar 2010/2011. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.29. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 97 pp.
 • Peer reviewed article Adriaens, P.; Vercruijsse, H.J.P.; Stienen, E.W.M. (2012). Hybrid gulls in Belgium - an update. Br. Birds 105: 530-542
 • Adriaens, P.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Verbelen, D. (2012). Eindrapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het zevende jaar (2011-2012). Broedseizoen 2011 en winterhalfjaar 2011/2012. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.27. INBO: Brussel. 109 pp.
 • Adriaens, P.; Vanagt, T.; Couderé, K. (2013). Strategische Milieubeoordeling van het Belgisch Operationeel Programma voor de Belgische visserijsector, 2014-2020. Technum: Antwerpen. 207 pp.
 • Adriaens, P.; Ameeuw, G. (Ed.) (2008). Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de vogelrichtlijnsoorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2008(36). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 246 pp.
 • Peer reviewed article Adriaens, P.; Driessens, G. (2006). Mongoolse pieper Anthus godlewskii te Oostende in november - december 2005. Natuur.Oriolus 72(4): 127-131
 • Peer reviewed article Adriaens, P.; Driessens, G. (2006). Mongoolse pieper Anthus godlewskii te Oostende in november - december 2005. Natuur.Oriolus 72(4): 127-131
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Adriaens, P.; Van de walle, M.; Verbelen, D.; Adams, Y.; De Bie, J. (2011). Eindrapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de SBZ’V ‘Poldercomplex': resultaten van het zesde jaar (broedseizoen 2010). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.30. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 106 pp.
 • Decleer, K.; Adriaens, P. (2005). Instituut voor Natuurbehoud: activiteitenverslag 2005. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 154 pp.
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.W.M.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Nature and environment, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 75-92
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Natuur & milieu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 79-98
 • Dumortier, M.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Decleer, K.; Adriaens, P.; Degans, H.; Van Walsum, E. (2005). Biodiversiteit : niet op schema voor Europese 2010 doelstelling, in: Van Steertegem, M. (Ed.) MIRA-T 2005: Milieurapport Vlaanderen: thema's. pp. 211-226

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
[Back]