WoRMS taxon details

Salicornia procumbens Smith

425966  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:425966)

accepted
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
WoRMS (2018). Salicornia procumbens Smith. Accessed at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=425966 on 2018-04-24
Date
action
by
2009-10-25 05:15:55Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record Provoost, S.; Bonte, D. (Ed.) (2004). Animated dunes: a view of biodiversity at the Flemish coast [Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust]. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. ISBN 90-403-0205-7. 416, ill., appendices pp. (look up in IMIS[details]   

basis of record  (ofSalicornia stricta auct. non Dum.) Goetghebeur, P. (1976). The vegetation of mud flats and salt marshes along the IJzer estuary at Nieuwpoort (West Flanders, Belgium) from 1900 to present [De vegetatie van de slikken en de schorren langs de IJzermonding te Nieuwpoort (Prov. West-Vlaanderen, BelgiĆ«) van 1900 tot heden]. Biol. Jb. Dodonaea 44: 163-177, 1 folded table (look up in IMIS[details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien 
 

LanguageName 
Dutch langarige zeekraal  [details]