WoRMS source details

Steenstrup, J. (1856). Hectoctyldannelsen hos Octopodslaegterne Argonauta og Tremoctopus, oplyst ved Iagttagelse af lignende Dannelser hos Blacksprutterne i Almindelighed. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 5 Raekke, Naturvidenskabelig og Mathematisk,. 4:185-216, 2 plates.
231509
Steenstrup, J.
1856
Hectoctyldannelsen hos Octopodslaegterne <i>Argonauta</i> og <i>Tremoctopus</i>, oplyst ved Iagttagelse af lignende Dannelser hos Blacksprutterne i Almindelighed
Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 5 Raekke, Naturvidenskabelig og Mathematisk,
4:185-216, 2 plates.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2016-06-01 00:39:04Z
created

Rossia moelleri Steenstrup, 1856 (original description)