Foraminifera name details

Ikensieformis ikensis (Vissarionova, 1948) †

1547725  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1547725)

 unaccepted
Species
marine
fossil only
(of Eostaffella ikensis Vissarionova, 1948 †) Vissarionova, A. I. (1948). In: Стратиграфия и фораминиферы нижнего карбона Русской платформы и Приуралья-Stratigraphy and Foraminifera of the Lower Carboniferous of the Russian Platform and Cis-Ural. <em>Академия наук СССР Труды ИГН-Akademya Nauk SSSR Trudy Instituta Geologicheskikh Nauk.</em> v. 62, ser. geol. no. 19., available online at http://ginras.ru/library/pdf/ign62_1948_rauser-chernousova_etal_carbon_foram.pdf [details]   
Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Vachard, D.; Gross, O. (2021). World Foraminifera Database. Ikensieformis ikensis (Vissarionova, 1948) †. Accessed at: https://marinespecies.org/foraminifera./aphia.php?p=taxdetails&id=1547725 on 2022-01-23
Date
action
by
2021-11-01 17:53:56Z
created

original description  (of Eostaffella ikensis Vissarionova, 1948 †) Vissarionova, A. I. (1948). In: Стратиграфия и фораминиферы нижнего карбона Русской платформы и Приуралья-Stratigraphy and Foraminifera of the Lower Carboniferous of the Russian Platform and Cis-Ural. <em>Академия наук СССР Труды ИГН-Akademya Nauk SSSR Trudy Instituta Geologicheskikh Nauk.</em> v. 62, ser. geol. no. 19., available online at http://ginras.ru/library/pdf/ign62_1948_rauser-chernousova_etal_carbon_foram.pdf [details]   

new combination reference Orlova, O. B. (1997). Korrelyatsiya i foraminifery pogranichnykh otlozhenii nizhnego i srednego karbona sredinnogo Tian Shanya - Correlation and foraminifers of the Lower/Middle Carboniferous boundary deposits in Middle Tien-Shan. In: Podobina, V.M.; Savina, N.I.; Kuznetsova, K.I.; Muzylev, N.G. (Editors), Biostratigrafiya i mikroorganizmy fanerozoya Evrazii - Biostratigraphy and microorganisms of the Phanerozoic of Eurasia. Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya, posvyashchennogo 100-letiyu so dnya rozhdeniya D.M. Rauzer-Chernousovoy. <em>Geologicheskiy Institut Rossiyskaya Akademiya Nauk GEOS Trudy.</em> 12: 29-34., available online at http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_58987#17 [details]  Available for editors  PDF available [request]