Foraminifera source details

Miklukho-Maklay, K. V., 1960, Novye Kazanskie Lagenidy Russkoy Platformy [New Kazanian Lagenidae of the Russian Platform ], in Novye vidy drevnikh rusteniy i bespozvonochnykh SSSR, Pt. 1. Vsesoyuznyy Nauchnoissledovatel'skii Geologicheskii Institut (VSEGEI), Moscow: Gosgeoltekhizdat, pp. 153-161.
359590
Miklukho-Maklay, K. V., 1960, Novye Kazanskie Lagenidy Russkoy Platformy [New Kazanian Lagenidae of the Russian Platform ], in Novye vidy drevnikh rusteniy i bespozvonochnykh SSSR, Pt. 1. Vsesoyuznyy Nauchnoissledovatel'skii Geologicheskii Institut (VSEGEI), Moscow: Gosgeoltekhizdat, pp. 153-161.
Publication
Date
action
by
2019-11-22 11:26:59Z
created