Foraminifera source details

Gorbachik, T. N., and V. N. Mantsurova, 1980, O sistematicheskom polozhenii, range i ob'eme Spirillinid (Foraminifery) [On the systematic position, rank and composition of the Spirillinidae (Foraminifera)], in Materialy VIII Mikropaleontologicheskogo Soveshchaniya "Sistematika i Morfologiya Mikroorganizmov" 21-24 Oktyabrya 1980 goda. Baku: Komissiya po Mikropaleontologii, Institut Geologii Akad. I. M. Gubkina, Geologicheskiy Institut AN SSSR, Akademiya Nauk Azerbaydzhanskoy SSR, pp. 36-37
354828
Publication
Date
action
by
2019-08-25 09:55:25Z
created

Patellinidae Rhumbler, 1906 (original description)