Foraminifera source details

Dylążanka, M. (1923). Warstwy inoceramowe z lomu w Szymbarku kolo Gorlic. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 1: 36-80.
275936
Dylążanka, M.
1923
Warstwy inoceramowe z lomu w Szymbarku kolo Gorlic
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego
1: 36-80
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-04-19 14:20:43Z
created
2017-09-29 09:57:16Z
changed