Foraminifera source details

Woszczyńska , S. (1981). Otwornice i małżoraczki morskich osadów karbonu na obszarze Lubelszczyzny - The Foraminifera and Ostracoda of the Carboniferous marine deposits in the Lublin region, Poland. Prace Instytutu Geologicznego. 99: 5-50.
214888
Woszczyńska , S
1981
Otwornice i małżoraczki morskich osadów karbonu na obszarze Lubelszczyzny - The Foraminifera and Ostracoda of the Carboniferous marine deposits in the Lublin region, Poland
Prace Instytutu Geologicznego
99: 5-50
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2015-10-15 12:28:17Z
created
2018-12-02 00:08:38Z
changed