Chinese
Register of
Marine Species
(ChaRMS)
Intro | Search taxa | Taxon tree | Sources | Statistics | Editors | Log in

ChaRMS source details

Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (2015). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2013. ECOBE 015-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen.
285316
Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P.
2015
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2013
ECOBE 015-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-10-03 07:54:41Z
created