WoRMS taxon details

Palliolinae Korobkov, 1960

393793  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:393793)

accepted
Subfamily
Palliolum Monterosato, 1884 (type by original designation)

Ordering

  • Alphabetically
  • By status

Children Display

marine, brackish, fresh, terrestrial
recent + fossil
Eberzin, A. G. [also I. A. Korobkov]. (1960). Mollyuski — Pantsirnyye, Dvustvorchatyye, Lopatonogiye [Mollusks — Chitons, bivalves, scaphopods]. In: Orlov, Y. A. (Ed.) Osnovy Paleontologii. Spravochnik dlya paleontologov i geologov SSSR [Basic Paleontology. Reference Book for the Paleontology and Geology of the USSR]. Akademiya Nauk, Ministerstvo Geologii i Okhrany Nedr SSSR, Ministerstvo Vysshego Obrazovaniya SSSR, Moscow, 300 pp. + 44 pls., available online at https://www.geokniga.org/books/644
page(s): 84 [details]  Available for editors  PDF available [request] 
MolluscaBase eds. (2024). MolluscaBase. Palliolinae Korobkov, 1960. Accessed through: World Register of Marine Species at: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=393793 on 2024-04-24
Date
action
by
2009-04-25 19:23:33Z
created
2010-07-26 12:06:42Z
changed
2012-07-15 17:23:42Z
checked
2023-08-16 07:15:08Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Eberzin, A. G. [also I. A. Korobkov]. (1960). Mollyuski — Pantsirnyye, Dvustvorchatyye, Lopatonogiye [Mollusks — Chitons, bivalves, scaphopods]. In: Orlov, Y. A. (Ed.) Osnovy Paleontologii. Spravochnik dlya paleontologov i geologov SSSR [Basic Paleontology. Reference Book for the Paleontology and Geology of the USSR]. Akademiya Nauk, Ministerstvo Geologii i Okhrany Nedr SSSR, Ministerstvo Vysshego Obrazovaniya SSSR, Moscow, 300 pp. + 44 pls., available online at https://www.geokniga.org/books/644
page(s): 84 [details]  Available for editors  PDF available [request] 

context source (PeRMS) Paredes, C.; Cardoso, F.; Santamaría, J.; Esplana, J.; Llaja, L. (2016). Lista anotada de los bivalvos marinos del Perú. <em>Revista peruana de biología.</em> 23(2), 127-150., available online at http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-99332016000200006 [details]   

basis of record Nevesskaja, L.A.; Goncharova, I.A.; Paramonova, N.P.; Popov, S.V.; Babak, E.V.; Bagdasarjan, K.G.; Voronina, A.A. (1993). Opredelitel' miotsenovykh dvustvorchatykh mollyuskov yugo-zapadnoy Yevrazii. Trudy Paleontologicheskogo Instituta, 247: 1-412, available online at http://www.geokniga.org/books/14254
page(s): 97 [details]   

redescription Coan, E. V.; Valentich-Scott, P. (2012). Bivalve seashells of tropical West America. Marine bivalve mollusks from Baja California to northern Peru. 2 vols, 1258 pp. [details]   

redescription Dijkstra, H. H. (2013). Pectinoidea (Bivalvia: Propeamussiidae and Pectinidae) from the Panglao region, Philippine Islands. <em>Vita Malacologica.</em> 10: 1-108 [6 April 2013]., available online at http://www.repository.naturalis.nl/document/504769 [details]