WoRMS source request

You have requested access to download the full text of the source (SourceID: 343305):
Anistratenko, V.V. (1991). Mollyuski gruppy Hydrobia sensu lato Chernogo i Azovskogo morey. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel biologicheskiy. 96(6): 73-81.