WoRMS source request

You have requested access to download the full text of the source (SourceID: 195368):
Bibiloni, M-A. (1981). Estudi faunistic del litoral de Blanes (Girona). II Sistemàtica d'esponges. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. 47: 5-59.