WoRMS source request

You have requested access to download the full text of the source (SourceID: 160415):
Neyt, K. (2002). Morfologische studie van een nieuwe soort van de ordo Mysidacea uit de Westelijke Indische Oceaan. Unpublished manuscript, Institute voor Dierkunde, Universiteit Gent, Mariene Biologie.