WoRMS source details

Bleeker, P. (1877). De Heer Bleeker ... vischsoorten van Nieuw-Guinea, van Singapore, China, Japan en Mauritius. Processen-verbaal van de gewone vergaderingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen; Afdeeling Natuurkunde 1877-1878. (no. 4): 2-3.
431543
Bleeker, P.
1877
De Heer Bleeker ... vischsoorten van Nieuw-Guinea, van Singapore, China, Japan en Mauritius.
Processen-verbaal van de gewone vergaderingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen; Afdeeling Natuurkunde 1877-1878
(no. 4): 2-3.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2022-07-06 06:58:35Z
created

Anampses neoguinaicus Bleeker, 1878 (original description)
Pseudanthias hypselosoma Bleeker, 1878 (original description)
Symphysanodon Bleeker, 1878 (original description)
Symphysanodon typus Bleeker, 1878 (original description)