WoRMS source details

Bleeker, P. (1851). Bijdrage tot de kennis der Balistini en Ostraciones van den Indischen Archipel. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. v. 24 (art. 11): 1-36 + 37-38, Pls. 1-7.
431191
Bleeker, P.
1851
Bijdrage tot de kennis der Balistini en Ostraciones van den Indischen Archipel.
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
v. 24 (art. 11): 1-36 + 37-38, Pls. 1-7
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2022-07-04 09:05:42Z
created