About | Search taxa | Taxon tree | Search literature | Specimens | Distribution | Checklist | Stats | Log in

Polychaeta source details

Kinberg, J. G. H. 1867. Om regeneration af hufvudet och de främre segmenterna hos en Annulat. Öfversigt af Königlich Vetenskapsakademiens förhandlingar, Stockholm 24(2): 53-57.
60376
Publication
Kristian Fauchald's Polychaeta DB
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin