Foraminifera name details

Cristellaria althi Olszewski, 1875 †

895041  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:895041)

alternate representation
Species
marine
fossil only
Olszewski, S. (1875). Zapiski paleontologiczne : I. Otwornice marglu kredowego kotliny Lwowskiej.-Paleontological Notes: I. Foraminifera of the Cretaceous Marl of the Lvov Basin. <em>Akademia Umiejętności w Krakowie, Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej.</em> vol. 9 (1874): 95-149. [details]   
Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Gross, O. (2018). World Foraminifera Database. Cristellaria althi Olszewski, 1875 †. Accessed at: http://www.marinespecies.org/foraminifera.../aphia.php?p=taxdetails&id=895041 on 2019-11-22
Date
action
by
2016-12-23 07:02:07Z
created
2017-11-30 13:04:02Z
changed

original description Olszewski, S. (1875). Zapiski paleontologiczne : I. Otwornice marglu kredowego kotliny Lwowskiej.-Paleontological Notes: I. Foraminifera of the Cretaceous Marl of the Lvov Basin. <em>Akademia Umiejętności w Krakowie, Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej.</em> vol. 9 (1874): 95-149. [details]   

basis of record Ellis, B. F.; Messina, A. (1940-2015). Catalogue of Foraminifera. <em>Micropaleontology Press, American Museum of Natural History, New York.</em>  [details]