WoRMS taxon details

Pseudofagotia Anistratenko, 1993 †

820489  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:820489)

accepted
Genus
Pseudofagotia lineata Anistratenko, 1993 † (type by original designation)
marine, brackish, fresh, terrestrial
fossil only
feminine
Anistratenko, V.V. (1993). Mollyuski semeystv Melanopsidae i Bithyniidae (Gastropoda, Pectinibranchia) iz kimmeriyskikh otlozheniy Abkhazii. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel biologicheskiy. 98 (5), 68-79.
page(s): 71-72 [details]  Available for editors  PDF available [request] 
MolluscaBase (2018). Pseudofagotia Anistratenko, 1993 †. Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=820489 on 2019-01-19
Date
action
by
2014-10-30 14:11:28Z
created
2014-11-03 18:54:51Z
changed
2017-09-15 18:15:18Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Anistratenko, V.V. (1993). Mollyuski semeystv Melanopsidae i Bithyniidae (Gastropoda, Pectinibranchia) iz kimmeriyskikh otlozheniy Abkhazii. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel biologicheskiy. 98 (5), 68-79.
page(s): 71-72 [details]  Available for editors  PDF available [request]