WoRMS name details

Archienchytraeus nervosus Eisen, 1878

476202  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:476202)

 unaccepted (Synonym)
Species
Eisen, G. (1878). Redogörelse för Oligochaeter samlade under de Svenska expeditionerna till Arktiska trakter. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 3: 63-79. [details]   
WoRMS (2018). Archienchytraeus nervosus Eisen, 1878. Accessed at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=476202 on 2018-06-24
Date
action
by
2010-05-11 11:57:04Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Eisen, G. (1878). Redogörelse för Oligochaeter samlade under de Svenska expeditionerna till Arktiska trakter. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 3: 63-79. [details]