WoRMS name details

Placostegus libera (Sars, 1835)

410071  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:410071)

 unaccepted (subjective synonym)
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
recent only
(of Serpula libera Sars, 1835) Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907 [details]   
Read, G.; Fauchald, K. (Ed.) (2019). World Polychaeta database. Placostegus libera (Sars, 1835). Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=410071 on 2020-01-19
Date
action
by
2009-07-31 12:33:51Z
created
2016-10-11 21:52:23Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description  (of Serpula libera Sars, 1835) Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907 [details]   

new combination reference Mörch, O. A. L. (1863). Revisio critica Serpulidarum. Et Bidrag til Rørormenes Naturhistorie. <em>Naturhistorisk Tidsskrift.</em> København, Ser. 3, 1: 347-470, pl. 11 [also issued as a separate, 1–124, pl. 11]., available online at http://www.archive.org/details/naturhistoriskti01copeuoft
page(s): 425 [details]