WoRMS name details

Calomicrolaimus marinus (Schulz, 1932) Coomans, 1989

153475  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:153475)

 unaccepted
Species
marine
Not documented
Bezerra, T.N.; Decraemer, W.; Eisendle-Flöckner, U.; Holovachov, O.; Leduc, D.; Miljutin, D.; Sharma, J.; Smol, N.; Tchesunov, A.; Mokievsky, V.; Venekey, V.; Vanreusel, A. (2018). NeMys: World Database of Free-Living Marine Nematodes. Calomicrolaimus marinus (Schulz, 1932) Coomans, 1989. Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=153475 on 2018-06-21
Date
action
by
2005-04-15 10:25:19Z
created
2012-08-24 08:44:13Z
checked
2015-04-07 06:36:17Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


new combination reference Coomans, A. V. (1989). Overzicht van de vrijlevende nematofauna van België (Nematoda). [The freeliving nematofauna of Belgium: a review.]. In Wouters, K.; Baert, L. (Ed.): Invertebraten van België = Invertébrés de Belgique: Verhandelingen van het Symposium "Invertebraten van België" = Comptes rendus du Symposium "Invertébrés de Belgique" = Proceedings of the Symposium "Invertebrates of Belgium". Brussel, 25-26 november 1988. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel, Belgium. 43-56. (look up in IMIS[details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Type locality