WoRMS taxon details

Disparalona leei (Chien, 1970)

148409  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148409)

accepted
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
Not documented
WoRMS (2018). Disparalona leei (Chien, 1970). Accessed at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=148409 on 2018-06-24
Date
action
by
2005-03-23 12:39:01Z
created
2009-08-21 13:14:55Z
changed
2010-09-23 08:24:22Z
checked

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record Azémar, F.; Fiers, F.; Tackx, M. (2002). Zooplankton taxonomic list - taxa found from Bath to Gent (Schelde) during winter and spring 2002. Unpublished data. (look up in IMIS[details]   

context source (Schelde) Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (2015). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2013. ECOBE 015-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. (look up in IMIS[details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality