WoRMS taxon details

Gorgoniidae Lamouroux, 1812

125275  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125275)

accepted
Family
Genus Adelogorgia Bayer, 1958
Genus Antillogorgia Bayer, 1951
Genus Eugorgia Verrill, 1868
  » Species Eugorgia alba Bielschowsky, 1929
  » Species Eugorgia aurantiaca (Horn, 1861)
  » Species Eugorgia beebei Breedy, Williams & Guzman, 2013
  » Species Eugorgia bradleyi Verrill, 1868
  » Species Eugorgia excelsa Verrill, 1868
  » Species Eugorgia panamensis (Duchassaing & Michelotti, 1864)
  » Species Eugorgia purpurascens Verrill, 1868
  » Species Eugorgia rubens Verrill, 1868
  » Species Eugorgia siedenburgae Breedy & Guzman, 2013
  » Species Eugorgia wilkiei Olvera, Hernández, Sánchez & Gómez-Gutiérrez, 2018
  » Species Eugorgia ahorcadensis Del Mar Soler-Hurtado & López-González, 2012 accepted as Eugorgia nobilis Verrill, 1868
  » Species Eugorgia ampla (Verrill, 1864) accepted as Leptogorgia ampla Verrill, 1864
  » Species Eugorgia daniana Verrill, 1868 accepted as Leptogorgia daniana (Verrill, 1868)
  » Species Eugorgia euryale Bayer, 1952 accepted as Leptogorgia euryale (Bayer, 1952)
  » Species Eugorgia forreri Studer, 1883 accepted as Eugorgia aurantiaca (Horn, 1861)
  » Species Eugorgia gilchristi Hickson, 1904 accepted as Leptogorgia gilchristi (Hickson, 1904) (synonym)
  » Species Eugorgia lineata Thomson, 1917 accepted as Leptogorgia gilchristi (Hickson, 1904) (synonym)
  » Species Eugorgia medusa Bayer, 1952 accepted as Leptogorgia medusa (Bayer, 1952)
  » Species Eugorgia multifida Verrill, 1870 accepted as Leptogorgia multifida (Verrill, 1870)
  » Species Eugorgia mutabilis Breedy, Williams & Guzman, 2013 accepted as Leptogorgia mutabilis (Breedy, Williams & Guzman, 2013)
  » Species Eugorgia nobilis Verrill, 1868 accepted as Leptogorgia nobilis (Verrill, 1868)
  » Species Eugorgia querciformis Bielschowsky, 1918 accepted as Leptogorgia querciformis (Bielschowsky, 1918)
  » Species Eugorgia stheno Bayer, 1952 accepted as Leptogorgia stheno (Bayer, 1952)
Genus Eunicella Verrill, 1869
  » Species Eunicella alba (Esper, 1766)
  » Species Eunicella albatrossi Stiasny
  » Species Eunicella albicans (Kölliker, 1865)
  » Species Eunicella cavolini (Koch, 1887)
  » Species Eunicella crinita Stiasny, 1938
  » Species Eunicella dubia Studer, 1890
  » Species Eunicella filifica Grasshoff, 1992
  » Species Eunicella filiformis Studer, 1901
  » Species Eunicella filum Grasshoff, 1992
  » Species Eunicella furcata (Koch)
  » Species Eunicella gazella Studer, 1901
  » Species Eunicella gracilis Grasshoff, 1992
  » Species Eunicella granulata Grasshoff, 1992
  » Species Eunicella hendersoni Kükenthal, 1908
  » Species Eunicella kochi Studer, 1901
  » Species Eunicella labiata Thomson, 1927
  » Species Eunicella lata Kükenthal, 1917
  » Species Eunicella microthela (Lamouroux, 1816)
  » Species Eunicella modesta Verrill, 1883
  » Species Eunicella palma (Esper)
  » Species Eunicella papillifera (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Eunicella papillosa (Esper, 1797)
  » Species Eunicella pendula Kükenthal, 1908
  » Species Eunicella pergamentacea Ridley, 1882
  » Species Eunicella pillsbury Grasshoff, 1992
  » Species Eunicella racemosa (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Eunicella rigida Kükenthal, 1908
  » Species Eunicella singularis (Esper, 1791)
  » Species Eunicella tricoronata Velimirov, 1971
  » Species Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)
  » Species Eunicella ctenocelloides Stiasny, 1936 accepted as Eunicella racemosa (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Eunicella dawydoffi Stiasny, 1938 accepted as Eunicella singularis (Esper, 1791)
  » Species Eunicella densa Kükenthal, 1917 accepted as Eunicella kochi Studer, 1901
  » Species Eunicella germaini Stiasny, 1937 accepted as Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)
  » Species Eunicella multituberculata Stiasny, 1935 accepted as Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)
  » Species Eunicella pustulosa Stiasny, 1935 accepted as Eunicella papillifera (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Eunicella stricta (Bertoloni, 1810) accepted as Eunicella singularis (Esper, 1791)
  » Species Eunicella tenuis Verrill, 1869 accepted as Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)
Genus Gorgonia Linnaeus, 1758
  » Species Gorgonia capensis Hickson, 1900
  » Species Gorgonia clathrus Pallas, 1766
  » Species Gorgonia coarctata (Valenciennes, 1855)
  » Species Gorgonia cribrum Valenciennes, 1846
  » Species Gorgonia elegans Duchassaing & Michelotti, 1864
  » Species Gorgonia flabellum Linnaeus, 1758
  » Species Gorgonia flavescens Kükenthal, 1924
  » Species Gorgonia gracilis Verrill, 1868
  » Species Gorgonia mariae Bayer, 1961
  » Species Gorgonia occatoria (Valenciennes, 1855)
  » Species Gorgonia palma Pallas, 1766
  » Species Gorgonia reticulum Pallas, 1766
  » Species Gorgonia ventalina Linnaeus, 1758
  » Species Gorgonia venusta Dana, 1846
  » Species Gorgonia petezichans Pallas, 1766 (nomen dubium)
  » Species Gorgonia subtilis Valenciennes, 1855 (nomen nudum)
  » Species Gorgonia venosa Valenciennes, 1855 (nomen nudum)
  » Subgenus Gorgonia (Pterogorgia) Ehrenberg, 1834 accepted as Gorgonia Linnaeus, 1758 (changed combination)
    » Species Gorgonia (Pterogorgia) gracilis Verrill, 1868 accepted as Gorgonia gracilis Verrill, 1868 (basionym, changed combination)
  » Species Gorgonia abies Linnaeus, 1758 accepted as Cupressopathes abies (Linnaeus, 1758) (synonym)
  » Species Gorgonia abietina Ellis & Solander, 1786 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia acerosa Pallas, 1766 accepted as Antillogorgia acerosa (Pallas, 1766) (basionym, original combination)
  » Species Gorgonia adamsii (Verrill, 1868) accepted as Pacifigorgia adamsii (Verrill, 1868) (synonym)
  » Species Gorgonia agassizii (Verrill, 1864) accepted as Pacifigorgia agassizii (Verrill, 1864) (synonym)
  » Species Gorgonia albicans Kölliker, 1865 accepted as Eunicella albicans (Kölliker, 1865)
  » Species Gorgonia americana Gmelin, 1791 accepted as Antillogorgia americana (Gmelin, 1791)
  » Species Gorgonia anceps Pallas, 1766 accepted as Pterogorgia anceps (Pallas, 1766) (basionym, original combination)
  » Species Gorgonia antipathes Linnaeus, 1758 accepted as Eunicella cavolini (Koch, 1887)
  » Species Gorgonia arenata (Valenciennes, 1846) accepted as Pacifigorgia arenata (Valenciennes, 1846) (synonym)
  » Species Gorgonia bertolonii Lamouroux, 1816 accepted as Eunicella singularis (Esper, 1791)
  » Species Gorgonia blancoana Barreiro, 1917 accepted as Eunicella cavolini (Koch, 1887)
  » Species Gorgonia calyculata Ellis & Solander, 1786 accepted as Eunicea calyculata (Ellis & Solander, 1786) (basionym, new combination)
  » Species Gorgonia ceratophyta Linnaeus, 1758 accepted as Ctenocella ceratophyta Linnaeus, 1758 (synonym)
  » Species Gorgonia citrina Esper, 1792 accepted as Pterogorgia citrina (Esper, 1792)
  » Species Gorgonia coralloides Pallas, 1766 accepted as Sympodium coralloides (Pallas, 1766) (synonym)
  » Species Gorgonia crassa Ellis & Solander, 1786 accepted as Pseudoplexaura crassa (Ellis & Solander, 1786)
  » Species Gorgonia crevauxi Stiasny, 1951 accepted as Pacifigorgia elegans (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Gorgonia crinita Valenciennes, 1855 accepted as Eunicella crinita Stiasny, 1938
  » Species Gorgonia darwinii (Hickson, 1928) accepted as Pacifigorgia darwinii (Hickson, 1928) (synonym)
  » Species Gorgonia dichotoma Esper, 1788 accepted as Plexaurella dichotoma (Esper, 1791)
  » Species Gorgonia dilatata Esper, 1806 accepted as Phyllogorgia dilatata (Esper, 1806)
  » Species Gorgonia douglasii Hickson, 1928 accepted as Pacifigorgia douglasii (Hickson, 1928) (synonym)
  » Species Gorgonia edwardsii Rochebrune, 1882 accepted as Eunicella papillifera (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Gorgonia elongata Pallas, 1766 accepted as Ellisella elongata (Pallas, 1766) (basionym, new combination)
  » Species Gorgonia engelmanni (Horn, 1861) accepted as Pacifigorgia engelmanni (Horn, 1861) (synonym)
  » Species Gorgonia exilis Verrill, 1870 accepted as Pacifigorgia exilis (Verrill, 1870) (synonym)
  » Species Gorgonia eximia (Verrill, 1868) accepted as Pacifigorgia eximia (Verrill, 1868)
  » Species Gorgonia exserta Ellis & Solander, 1786 accepted as Swiftia exserta (Ellis & Solander, 1786)
  » Species Gorgonia flagellosa Houttuyn, 1772 accepted as Pseudoplexaura flagellosa (Houttuyn, 1772)
  » Species Gorgonia flammea Ellis & Solander, 1786 accepted as Leptogorgia palma (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia flavida Lamarck, 1815 accepted as Muriceopsis flavida (Lamarck, 1815)
  » Species Gorgonia florida Rathke, 1806 accepted as Duva florida (Rathke, 1806) (synonym)
  » Species Gorgonia furcata Studer, 1878 accepted as Eunicella gazella Studer, 1901 (Junior homonym of Gorgonia furcata Lamarck, 1816)
  » Species Gorgonia fuscopunctata Koch, 1886 accepted as Leptogorgia fuscopunctata (Koch, 1886)
  » Species Gorgonia gracilis Kükenthal, 1924 accepted as Pacifigorgia gracilis (Kükenthal, 1924)
  » Species Gorgonia graminea Lamarck, 1815 accepted as Eunicella singularis (Esper, 1791)
  » Species Gorgonia hartti Verrill, 1912 accepted as Pacifigorgia elegans (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Gorgonia homomalla Esper, 1794 accepted as Plexaura homomalla (Esper, 1794) (basionym, new combination)
  » Species Gorgonia humosa Esper, 1794 accepted as Plexaura homomalla (Esper, 1794) (synonymy)
  » Species Gorgonia laxispica Lamarck, 1815 accepted as Eunicea laxispica (Lamarck, 1815)
  » Species Gorgonia lepadifera Linnaeus, 1767 accepted as Primnoa resedaeformis (Gunnerus, 1763) (Synonym)
  » Species Gorgonia lima Lamarck, 1815 accepted as Muricea muricata (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia madrepora Dana, 1846 accepted as Eunicea mammosa Lamouroux, 1816
  » Species Gorgonia media (Verrill, 1864) accepted as Pacifigorgia media (Verrill, 1864)
  » Species Gorgonia miniata Milne-Edwards & Haime, 1857 accepted as Leptogorgia miniata (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Gorgonia muricata Pallas, 1766 accepted as Muricea muricata (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia ornata Pfeffer, 1887 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia palma Esper, 1791 accepted as Leptogorgia palma (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia papilifera Milne Edwards & Haime, 1857 accepted as Eunicella papillifera (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Gorgonia papilosa Esper, 1797 accepted as Eunicella microthela (Lamouroux, 1816)
  » Species Gorgonia placomus Linnaeus, 1758 accepted as Paramuricea placomus (Linnaeus, 1758)
  » Species Gorgonia porosa Houttuyn, 1772 accepted as Pseudoplexaura porosa (Houttuyn, 1772)
  » Species Gorgonia punicea Milne-Edwards & Haime, 1857 accepted as Leptogorgia punicea (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Gorgonia quercifolia Ehrenberg, 1834 accepted as Phyllogorgia quercifolia (Ehrenberg, 1834) (changed combination)
  » Species Gorgonia radula Moebius, 1861 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia reseda Pallas, 1766 accepted as Primnoa resedaeformis (Gunnerus, 1763) (Synonym)
  » Species Gorgonia reticulata Ellis & Solander, 1786 accepted as Annella reticulata (Ellis & Solander, 1786)
  » Species Gorgonia rhizomorpha Lamouroux, 1816 accepted as Leptogorgia sarmentosa (Esper, 1789)
  » Species Gorgonia richardii Lamouroux, 1816 accepted as Lignella richardi (Lamouroux, 1816)
  » Species Gorgonia rosea Lamarck, 1815 accepted as Leptogorgia viminalis (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia rutila (Verrill, 1868) accepted as Pacifigorgia rutila (Verrill, 1868) (synonym)
  » Species Gorgonia sanguinolenta Pallas, 1766 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia sarmentosa Esper, 1789 accepted as Leptogorgia sarmentosa (Esper, 1789)
  » Species Gorgonia sasappo Pallas, 1766 accepted as Ellisella ceratophyta (Linnaeus, 1758) (synonym)
  » Species Gorgonia savaglia Bertoloni, 1819 accepted as Savalia savaglia (Bertoloni, 1819) (basionym, changed combination)
  » Species Gorgonia setacea Pallas, 1766 accepted as Leptogorgia setacea (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia setosa Esper, 1791 accepted as Antillogorgia acerosa (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia spiralis accepted as Cirrhipathes spiralis (Linnaeus, 1758) (synonym)
  » Species Gorgonia stenobrochis Valenciennes, 1846 accepted as Pacifigorgia stenobrochis (Valenciennes, 1846)
  » Species Gorgonia stricta Bertoloni, 1810 accepted as Eunicella singularis (Esper, 1791)
  » Species Gorgonia suberosa Pallas, 1766 accepted as Subergorgia suberosa (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia suberosa Ellis & Solander, 1786 accepted as Titanideum frauenfeldii (Kölliker, 1865) (Junior homonym of Gorgonia suberosa Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia subtilis Milne Edwards & Haime, 1857 accepted as Eunicella singularis (Esper, 1791)
  » Species Gorgonia succinea Pallas, 1766 accepted as Eunicea succinea (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia sulphurea Donovan, 1825 accepted as Muriceopsis sulphurea (Donovan, 1825)
  » Species Gorgonia tabogae (Hickson, 1928) accepted as Pacifigorgia tabogae (Hickson, 1928) (synonym)
  » Species Gorgonia trichostemma Dana, 1846 accepted as Telesto trichostemma (Dana, 1846) (synonym)
  » Species Gorgonia tuberculata Esper, 1792 accepted as Muriceopsis tuberculata (Esper, 1792)
  » Species Gorgonia varians Koch, 1886 accepted as Leptogorgia varians (Koch, 1886)
  » Species Gorgonia vatricosa Milne-Edwards & Haime, 1857 accepted as Muriceopsis tuberculata (Esper, 1792)
  » Species Gorgonia verrucosa Pallas, 1766 accepted as Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia verticillata Pallas, 1766 accepted as Callogorgia verticillata (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia villarii Barreiro, 1917 accepted as Eunicella singularis (Esper, 1791)
  » Species Gorgonia viminalis Pallas, 1766 accepted as Leptogorgia viminalis (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia violacea Pallas, 1766 accepted as Leptogorgia violacea (Pallas, 1766)
  » Species Gorgonia virgulata Lamarck, 1815 accepted as Leptogorgia virgulata (Lamarck, 1815)
  » Species Gorgonia furcata Lamarck, 1816 (uncertain)
Genus Guaiagorgia Grasshoff & Alderslade, 1997
Genus Hicksonella Nutting, 1910
Genus Leptogorgia Milne Edwards, 1857
  » Species Leptogorgia acuta Bielschowsky, 1918
  » Species Leptogorgia aequatorialis Bielschowsky, 1929
  » Species Leptogorgia alba (Duchassaing & Michelotti, 1864)
  » Species Leptogorgia albipunctata Stiasny, 1936
  » Species Leptogorgia ampla Verrill, 1864
  » Species Leptogorgia annobonensis Grasshoff, 1992
  » Species Leptogorgia arbuscula (Philippi, 1866)
  » Species Leptogorgia aureoflavescens Grasshoff, 1988
  » Species Leptogorgia barbadensis (Bayer, 1961)
  » Species Leptogorgia barnardi Stiasny, 1940
  » Species Leptogorgia bayeri Williams & Lindo, 1997
  » Species Leptogorgia californica (Verrill, 1868)
  » Species Leptogorgia capensis (Hickson, 1900)
  » Species Leptogorgia capverdensis (Grasshoff, 1986)
  » Species Leptogorgia cardinalis (Bayer, 1961)
  » Species Leptogorgia chilensis (Verrill, 1868)
  » Species Leptogorgia christiae Guzman & Breedy, 2008
  » Species Leptogorgia clavata (Horn, 1861)
  » Species Leptogorgia cofrini Breedy & Guzman, 2005
  » Species Leptogorgia contorta Kükenthal, 1919
  » Species Leptogorgia cortesi Breedy & Guzman, 2012
  » Species Leptogorgia cuspidata Verrill, 1865
  » Species Leptogorgia dakarensis Stiasny, 1939
  » Species Leptogorgia daniana (Verrill, 1868)
  » Species Leptogorgia dichotoma Verrill, 1870
  » Species Leptogorgia diffusa (Verrill, 1868)
  » Species Leptogorgia divergens Studer, 1878
  » Species Leptogorgia dubia Kükenthal, 1924
  » Species Leptogorgia ena Breedy, Abeytia & Guzman, 2012
  » Species Leptogorgia esperi Verrill, 1869
  » Species Leptogorgia euryale (Bayer, 1952)
  » Species Leptogorgia exigua Verrill, 1870
  » Species Leptogorgia fasciculata Bielschowsky, 1918
  » Species Leptogorgia festiva Duchassaing & Michelotti, 1860
  » Species Leptogorgia filicrispa Horvath, 2011
  » Species Leptogorgia flammea (Ellis & Solander, 1786)
  » Species Leptogorgia flexilis (Verrill, 1868)
  » Species Leptogorgia florae (Verrill, 1868)
  » Species Leptogorgia floridana Verrill, 1869
  » Species Leptogorgia fruticosa Hickson, 1928
  » Species Leptogorgia fuscopunctata (Koch, 1886)
  » Species Leptogorgia gaini (Stiasny, 1940)
  » Species Leptogorgia gilchristi (Hickson, 1904)
  » Species Leptogorgia gruveli (Stiasny, 1936)
  » Species Leptogorgia hebes Verrill, 1869
  » Species Leptogorgia ignita Breedy & Guzman, 2008
  » Species Leptogorgia labiata Verrill, 1870
  » Species Leptogorgia laxa Hickson, 1928
  » Species Leptogorgia lütkeni (Wright & Studer, 1889)
  » Species Leptogorgia maghrebensis (Stiasny, 1936)
  » Species Leptogorgia manabiensis Soler-Hurtado, Megina, Machordom & López-González, 2017
  » Species Leptogorgia mariarosacea Del Mar Soler-Hurtado & López-González, 2012
  » Species Leptogorgia medusa (Bayer, 1952)
  » Species Leptogorgia miniata (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Leptogorgia multifida (Verrill, 1870)
  » Species Leptogorgia mutabilis (Breedy, Williams & Guzman, 2013)
  » Species Leptogorgia nobilis (Verrill, 1868)
  » Species Leptogorgia obscura Bielschowsky, 1929
  » Species Leptogorgia palma (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia panamensis (Duchassaing & Michelotti, 1860)
  » Species Leptogorgia parva Bielschowsky, 1929
  » Species Leptogorgia peruana Verrill, 1868
  » Species Leptogorgia peruviana (Verrill, 1868)
  » Species Leptogorgia piccola Grasshoff, 1988
  » Species Leptogorgia pinnata (Linnaeus, 1758)
  » Species Leptogorgia porosissima Milne Edwards, 1857
  » Species Leptogorgia principensis Grasshoff, 1992
  » Species Leptogorgia pseudogracilis Castro, Medeiros & Loiola, 2010
  » Species Leptogorgia pulcherrima Bielschowsky in Kükenthal, 1919
  » Species Leptogorgia pumila (Verrill, 1868)
  » Species Leptogorgia punicea (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Leptogorgia purpurea (Pallas, 1767)
  » Species Leptogorgia purpureoviolacea (Stiasny, 1936)
  » Species Leptogorgia pusilla Kükenthal, 1919
  » Species Leptogorgia querciformis (Bielschowsky, 1918)
  » Species Leptogorgia radula (Möbius, 1861)
  » Species Leptogorgia ramulus (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Leptogorgia rathbunnii (Verrill, 1912)
  » Species Leptogorgia regis Hickson, 1928
  » Species Leptogorgia rigida Verrill, 1864
  » Species Leptogorgia riodouroi (Stiasny, 1937)
  » Species Leptogorgia rosea (Lamarck, 1815)
  » Species Leptogorgia ruberrima (Koch, 1886)
  » Species Leptogorgia rubra Bielschowsky, 1918
  » Species Leptogorgia rubroflavescens Stiasny, 1939
  » Species Leptogorgia rubropurpurea (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia saharensis Stiasny, 1939
  » Species Leptogorgia sanguinea (Lamarck, 1815)
  » Species Leptogorgia sarmentosa (Esper, 1789)
  » Species Leptogorgia setacea (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia stheno (Bayer, 1952)
  » Species Leptogorgia styx Bayer, 2000
  » Species Leptogorgia sulfurea Bielschowsky, 1918
  » Species Leptogorgia sylvanae Stiasny, 1940
  » Species Leptogorgia taboguilla (Hickson, 1928)
  » Species Leptogorgia tenuis Verrill, 1863
  » Species Leptogorgia tenuissima Kükenthal, 1919
  » Species Leptogorgia tricorata Breedy & Cortés, 2011
  » Species Leptogorgia varians (Koch, 1886)
  » Species Leptogorgia viminalis (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia violacea (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia violetta Grasshoff, 1988
  » Species Leptogorgia virgea (Valenciennes, 1855)
  » Species Leptogorgia virgulata (Lamarck, 1815)
  » Species Leptogorgia waltonae Olvera, Hernández, Sánchez & Gómez-Gutiérrez, 2018
  » Species Leptogorgia caryi Verrill, 1868 (nomen dubium)
  » Species Leptogorgia aequatorialis Bielschowsky, 1918 (nomen nudum)
  » Species Leptogorgia cauliculus (Valenciennes, 1855) (nomen nudum)
  » Species Leptogorgia obscura Bielschowsky, 1918 (nomen nudum)
  » Species Leptogorgia parva Bielschowsky, 1918 (nomen nudum)
  » Species Leptogorgia petechizans (Pallas, 1766) (nomen nudum)
  » Species Leptogorgia ramulus (Valenciennes, 1855) (nomen nudum)
  » Species Leptogorgia abietina Kükenthal, 1919 accepted as Leptogorgia gilchristi (Hickson, 1904)
  » Species Leptogorgia africana (Kükenthal, 1919) accepted as Leptogorgia angolana Grasshoff, 1992 (synonym)
  » Species Leptogorgia africana Thomson, 1927 accepted as Leptogorgia gilchristi (Hickson, 1904)
  » Species Leptogorgia angolana Grasshoff, 1992 accepted as Filigorgia angolana (Grasshoff, 1992)
  » Species Leptogorgia aurata Thomson, 1917 accepted as Leptogorgia gilchristi (Hickson, 1904) (synonym)
  » Species Leptogorgia beringi Nutting, 1912 accepted as Calcigorgia beringi (Nutting, 1912)
  » Species Leptogorgia biflabellum Pax & Müller, 1956 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia boryana Milne Edwards & Haime, 1857 accepted as Ellisella ceratophyta (Linnaeus, 1758) (synonym)
  » Species Leptogorgia cabofalsoi (Stiasny, 1939) accepted as Leptogorgia viminalis (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia cauliculus Milne Edwards & Haime, 1857 accepted as Leptogorgia viminalis (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia crista (Möbius, 1861) accepted as Leptogorgia palma (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia dartevellei Stiasny, 1939 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia dioxys Bielschowsky in Kükenthal, 1919 accepted as Leptogorgia varians (Koch, 1886)
  » Species Leptogorgia formosa (Nutting, 1910) accepted as Pseudopterogorgia formosa (Nutting, 1910) (synonym)
  » Species Leptogorgia gabonensis Stiasny, 1951 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia gonzagai Stiasny, 1937 accepted as Leptogorgia sarmentosa (Esper, 1789)
  » Species Leptogorgia guineensis Grasshoff, 1988 accepted as Filigorgia guineensis (Grasshoff, 1988)
  » Species Leptogorgia haliotrephes Pax & Müller, 1956 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia longiramosa Kükenthal, 1924 accepted as Leptogorgia viminalis (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia lusitanica Stiasny, 1937 accepted as Leptogorgia sarmentosa (Esper, 1789)
  » Species Leptogorgia machielsi Stiasny, 1939 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia moandaensis Pax & Müller, 1956 accepted as Leptogorgia schoutedeni Stiasny, 1939
  » Species Leptogorgia occidafricana (Stiasny, 1936) accepted as Leptogorgia viminalis (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia pinnaeformis Stiasny, 1951 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia polignaci Stiasny, 1940 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia pulchra Verrill, 1870 accepted as Pacifigorgia pulchra (Verrill, 1870) (synonym)
  » Species Leptogorgia pumicea (Valenciennes, 1855) accepted as Leptogorgia punicea (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Leptogorgia puniacea (Milne Edwards & Haime, 1857) accepted as Leptogorgia punicea (Milne Edwards & Haime, 1857) (lapsus calami)
  » Species Leptogorgia purpureomaculata Stiasny, 1936 accepted as Leptogorgia albipunctata Stiasny, 1936
  » Species Leptogorgia robusta Verrill, 1870 accepted as Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia sanguinolenta (Pallas, 1766) accepted as Filigorgia sanguinolenta (Pallas, 1766)
  » Species Leptogorgia schoutedeni Stiasny, 1939 accepted as Filigorgia schoutedeni Stiasny, 1939
  » Species Leptogorgia senegalensis Stiasny, 1939 accepted as Leptogorgia dakarensis Stiasny, 1939
  » Species Leptogorgia setubalensis Stiasny, 1937 accepted as Leptogorgia sarmentosa (Esper, 1789)
  » Species Leptogorgia torresia (Wright & Studer, 1889) accepted as Pseudopterogorgia torresia (Wright & Studer, 1889) (synonym)
  » Species Leptogorgia webbiana Milne Edwards & Haime, 1857 accepted as Leptogorgia viminalis (Pallas, 1766)
Genus Pacifigorgia Bayer, 1951
  » Species Pacifigorgia adamsii (Verrill, 1868)
  » Species Pacifigorgia agassizii (Verrill, 1864)
  » Species Pacifigorgia arenata (Valenciennes, 1846)
  » Species Pacifigorgia bayeri Breedy, 2001
  » Species Pacifigorgia cairnsi Breedy & Guzman, 2003
  » Species Pacifigorgia catedralensis Breedy & Guzman, 2004
  » Species Pacifigorgia cribrum (Valenciennes, 1846)
  » Species Pacifigorgia curta Breedy & Guzman, 2003
  » Species Pacifigorgia dampieri Williams & Breedy, 2004
  » Species Pacifigorgia darwinii (Hickson, 1928)
  » Species Pacifigorgia douglasii (Hickson, 1928)
  » Species Pacifigorgia elegans (Milne Edwards & Haime, 1857)
  » Species Pacifigorgia engelmanni (Horn, 1861)
  » Species Pacifigorgia exilis (Verrill, 1870)
  » Species Pacifigorgia eximia (Verrill, 1868)
  » Species Pacifigorgia ferruginea Breedy & Guzman, 2004
  » Species Pacifigorgia firma Breedy & Guzman, 2003
  » Species Pacifigorgia flavimaculata Breedy & Guzman, 2003
  » Species Pacifigorgia gracilis (Kükenthal, 1924)
  » Species Pacifigorgia irene Bayer, 1951
  » Species Pacifigorgia lacerata Breedy & Guzman, 2003
  » Species Pacifigorgia machalilla Soler-Hurtado, Machordom, Munoz & Lopez-Gonzalez, 2016
  » Species Pacifigorgia marviva Guzman & Breedy, 2011
  » Species Pacifigorgia media (Verrill, 1864)
  » Species Pacifigorgia pulchra (Verrill, 1870)
  » Species Pacifigorgia rubicunda Breedy & Guzman, 2003
  » Species Pacifigorgia rubinoffi Breedy & Guzman, 2003
  » Species Pacifigorgia rubripunctata Williams & Breedy, 2004
  » Species Pacifigorgia rutila (Verrill, 1868)
  » Species Pacifigorgia samarensis Breedy & Guzman, 2003
  » Species Pacifigorgia sculpta Breedy & Guzman, 2004
  » Species Pacifigorgia senta Breedy & Guzman, 2003
  » Species Pacifigorgia smithsoniana Breedy & Guzman, 2004
  » Species Pacifigorgia stenobrochis (Valenciennes, 1846)
  » Species Pacifigorgia symbiotica Williams & Breedy, 2004
  » Species Pacifigorgia tabogae (Hickson, 1928)
  » Species Pacifigorgia tupperi Breedy & Guzman, 2003
Genus Phycogorgia Milne Edwards & Haime, 1850
Genus Phyllogorgia Milne Edwards & Haime, 1850
Genus Pinnigorgia Grasshoff & Alderslade, 1997
Genus Pseudopterogorgia Kükenthal, 1919
  » Species Pseudopterogorgia australiensis (Ridley, 1884)
  » Species Pseudopterogorgia formosa (Nutting, 1910)
  » Species Pseudopterogorgia fredericki Williams & Vennam, 2001
  » Species Pseudopterogorgia luzonica Kükenthal, 1919
  » Species Pseudopterogorgia oppositipinna (Ridley, 1888)
  » Species Pseudopterogorgia pinnata (Nutting, 1910)
  » Species Pseudopterogorgia rubrotincta (Thomson & Henderson, 1905)
  » Species Pseudopterogorgia thomassini (Tixier-Durivault, 1972)
  » Species Pseudopterogorgia torresia (Wright & Studer, 1889)
  » Species Pseudopterogorgia acerosa (Pallas, 1766) accepted as Antillogorgia acerosa (Pallas, 1766) (previous combination)
  » Species Pseudopterogorgia albatrossae Bayer, 1961 accepted as Antillogorgia albatrossae Bayer, 1961
  » Species Pseudopterogorgia americana (Gmelin, 1791) accepted as Antillogorgia americana (Gmelin, 1791)
  » Species Pseudopterogorgia bipinnata (Verrill, 1864) accepted as Antillogorgia bipinnata (Verrill, 1864)
  » Species Pseudopterogorgia blanquillensis (Stiasny, 1941) accepted as Antillogorgia blanquillensis (Stiasny, 1941)
  » Species Pseudopterogorgia elisabethae Bayer, 1961 accepted as Antillogorgia elisabethae Bayer, 1961
  » Species Pseudopterogorgia hummelincki Bayer, 1961 accepted as Antillogorgia hummelincki Bayer, 1961
  » Species Pseudopterogorgia hystrix Bayer, 1961 accepted as Antillogorgia hystrix Bayer, 1961
  » Species Pseudopterogorgia kallos (Bielschowsky, 1918) accepted as Antillogorgia kallos (Bielschowsky, 1918)
  » Species Pseudopterogorgia marcgravii Bayer, 1961 accepted as Olindagorgia marcgravii Bayer, 1981
  » Species Pseudopterogorgia navia Bayer, 1961 accepted as Antillogorgia navia Bayer, 1961
  » Species Pseudopterogorgia rigida (Bielschowsky, 1929) accepted as Antillogorgia rigida (Bielschowsky, 1929)
Genus Pterogorgia Ehrenberg, 1834
  » Species Pterogorgia anceps (Pallas, 1766)
  » Species Pterogorgia antillarum Bielschowsky, 1918
  » Species Pterogorgia bipinnata Verrill, 1864
  » Species Pterogorgia citrina (Esper, 1792)
  » Species Pterogorgia guadalupensis Duchassaing & Michelin, 1846
  » Species Pterogorgia laxa (Lamarck, 1815)
  » Species Pterogorgia leucostoma (Ehrenberg, 1834)
  » Species Pterogorgia lutescens Duchassaing & Michelotti, 1860
  » Species Pterogorgia ochrostoma (Ehrenberg, 1834)
  » Species Pterogorgia pinnata Valenciennes, 1855
  » Species Pterogorgia serrata Valenciennes, 1855
  » Species Pterogorgia setacea Pallas, 1766
  » Species Pterogorgia turgida Ehrenberg, 1834
  » Species Pterogorgia ellisiana Milne-Edwards & Haime, 1857 accepted as Pseudopterogorgia americana (Gmelin, 1791)
  » Species Pterogorgia kallos Bielschowsky, 1918 accepted as Pseudopterogorgia kallos (Bielschowsky, 1918) (synonym)
  » Species Pterogorgia quercifolia (Ehrenberg, 1834) accepted as Phyllogorgia quercifolia (Ehrenberg, 1834) (changed combination)

Genus Hymenogorgia Valenciennes, 1855 accepted as Phyllogorgia Milne Edwards & Haime, 1850
Genus Litigorgia Verrill, 1868 accepted as Lophogorgia Milne Edwards, 1857 (synonym)
Genus Lophogorgia Milne Edwards, 1857 accepted as Leptogorgia Milne Edwards, 1857
  » Species Lophogorgia angolensis Stiasny, 1937 accepted as Leptogorgia dichotoma Verrill, 1870
  » Species Lophogorgia aurantiaca Horn, 1861 accepted as Eugorgia aurantiaca (Horn, 1861) (basionym, changed combination)
  » Species Lophogorgia barbadensis Bayer, 1961 accepted as Leptogorgia barbadensis (Bayer, 1961) (synonym)
  » Species Lophogorgia büttikoferi Stiasny, 1937 accepted as Leptogorgia dichotoma Verrill, 1870
  » Species Lophogorgia cabofalsoi Stiasny, 1939 accepted as Leptogorgia cabofalsoi (Stiasny, 1939) (synonym)
  » Species Lophogorgia capeverdiensis Grasshoff, 1986 accepted as Lophogorgia capverdensis Grasshoff, 1986 (misspelling)
  » Species Lophogorgia capverdensis Grasshoff, 1986 accepted as Leptogorgia capverdensis (Grasshoff, 1986) (synonym)
  » Species Lophogorgia cardinalis Bayer, 1961 accepted as Leptogorgia cardinalis (Bayer, 1961) (synonym)
  » Species Lophogorgia clavata Horn, 1861 accepted as Leptogorgia clavata (Horn, 1861) (basionym, changed combination)
  » Species Lophogorgia crista Möbius, 1861 accepted as Leptogorgia crista (Möbius, 1861) (synonym)
  » Species Lophogorgia gaini Stiasny, 1940 accepted as Leptogorgia gaini (Stiasny, 1940) (synonym)
  » Species Lophogorgia hebes (Verrill, 1869) accepted as Leptogorgia hebes Verrill, 1869 (changed combination)
  » Species Lophogorgia occidafricana Stiasny, 1936 accepted as Leptogorgia occidafricana (Stiasny, 1936) (synonym)
  » Species Lophogorgia panamensis Duchassaing & Michelotti, 1860 accepted as Leptogorgia panamensis (Duchassaing & Michelotti, 1860) (synonym)
  » Species Lophogorgia pinnata Nutting, 1910 accepted as Pseudopterogorgia pinnata (Nutting, 1910) (synonym)
  » Species Lophogorgia punicea (Milne Edwards & Haime, 1857) accepted as Leptogorgia punicea (Milne Edwards & Haime, 1857) (basionym, changed combination)
  » Species Lophogorgia terracotta Pax & Müller, 1956 accepted as Leptogorgia viminalis (Pallas, 1766)
  » Species Lophogorgia thomassini Tixier-Durivault, 1972 accepted as Pseudopterogorgia thomassini (Tixier-Durivault, 1972) (synonym)
  » Species Lophogorgia violacea (Pallas, 1766) accepted as Leptogorgia violacea (Pallas, 1766) (changed combination)
Genus Rhipidogorgia Valenciennes, 1855 accepted as Gorgonia Linnaeus, 1758 (synonym)
Genus Rhodophyton Gray, 1865 accepted as Bellonella Gray, 1862
marine
Not documented
Cordeiro, R.; McFadden, C.; van Ofwegen, L.; Williams, G. (2019). World List of Octocorallia. Gorgoniidae Lamouroux, 1812. Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125275 on 2019-11-16
Date
action
by
2004-12-21 15:54:05Z
created
2009-08-12 11:48:18Z
changed
db_admin
2010-09-17 06:17:46Z
checked
2014-05-13 13:06:42Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record van Ofwegen, L.; Grasshoff, M.; van der Land, J. (2001). Octocorallia (excl. Pennatulacea), <B><I>in</I></B>: Costello, M.J. <i>et al.</i> (Ed.) (2001). <i>European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels,</i> 50: pp. 104-105 (look up in IMIS[details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality 
From other sources
Spelling Gorgonidae [details]
 LanguageName 
Japanese ウチワヤギ  [details]