WoRMS source details

Krøyer, H. (1849). Karcinologiske Bidrag (Fortsaettelse). Naturhistorisk Tidsskrift. 2(2): 527-609.
97997
Krøyer, H.
1849
Karcinologiske Bidrag (Fortsaettelse).
Naturhistorisk Tidsskrift
2(2): 527-609
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin