WoRMS source details

Apostolov, A. & T.M. Marinov. (1988). Copepoda Harpacticoida (morski kharpaktikoidi). [Copepoda, Harpacticoida (marine harpacticoids)]. S'stav i razprostranenie na mezopsamalnite vidove ot podrazred Harpacticoida (Copepoda, Crustacea) v akvatoriyata na B'lgarskoto Chernomorsko krabrezhie. Fauna Bolgarii, Izd. B'lg. Akad. Nauk [Fauna na Bulgaria or Fauna na Bulgariia], or Aedibus Acad. Scient. Bulgaricae, Sofia 18:1-384. (Bulgarian.)
74032
Apostolov, A. & T.M. Marinov
1988
Copepoda Harpacticoida (morski kharpaktikoidi). [Copepoda, Harpacticoida (marine harpacticoids)].. S'stav i razprostranenie na mezopsamalnite vidove ot podrazred Harpacticoida (Copepoda, Crustacea) v akvatoriyata na B'lgarskoto Chernomorsko krabrezhie.
Fauna Bolgarii, Izd. B'lg. Akad. Nauk [Fauna na Bulgaria or Fauna na Bulgariia], or Aedibus Acad. Scient. Bulgaricae, Sofia
18:1-384. (Bulgarian.)
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin