WoRMS banner
Add search provider Add provider
Twitter: Latest updates @WRMarineSpecies

WoRMS source details

NameÖrsted, Anders Sandoe. (1842). Udtog af en Beskrivelse af Grönlands Annulata dorsibranchiata. Naturhistorisk Tidsskrift, Köbenhavn. 4: 109-127.
SourceID51243
AuthorsÖrsted, Anders Sandoe
Year1842
TitleUdtog af en Beskrivelse af Grönlands Annulata dorsibranchiata.
JournalNaturhistorisk Tidsskrift, Köbenhavn
Suffix4: 109-127
Type Publication
Linkhttp://www.biodiversitylibrary.org/item/19563#page/117/mode/1up
NoteWorld Polychaeta Database (WPolyD)
Abstract[None. Introduction as follows:]
Den udførligere og med mange Afbildninger ledsagede Afhandling, hvorfra dette Udtog er hentet, vil blive op, taget i det naest udkommende Bind af det kongelige Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige Afhandlinger. De Materialer, som ligge til Grund for denne Afhandling, findes opbevarede deels i det kongelige zoologiste Museum og deels i Universitetets Samling.
Af de 27 Arter, som beskrives af O. Fabricius i Fauna Groenlandica, henhørende til denne Orden, er der 14 hvoraf jeg ikke har seet Exemplarer i ovennaevnte Samlinger, og 9 af disse kunne ikke med Sikkerhed henføres til nogen bestemt Slaegt. Bringes de 16 for Faunaen nye Arter, hvoraf Diagnoserne i det Folgende gives, med i Beregning, da saaer man 43 Arter af Annulata dorsibranchiata henhørende til den grønlandske Fauna, medens den danske taeller 42 og den franske 51. 10 Arter ere faelles for Danmark og Grønland, men kun 3 for dette og Frankrig.
Geographical
term
Arctic-Boreal marine
Bibliographical
term
Systematics, Taxonomy
Taxonomic
terms
Annelida
Polychaeta
Taxa
(5)
Checked: verified by a taxonomic editorEteone cylindrica Örsted, 1842 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorLumbriconais marina Örsted, 1842 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorCapitella capitata (Fabricius, 1780) (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorOphelia mamillata Örsted, 1842 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorTravisia forbesii Johnston, 1840 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorPhyllodoce incisa Örsted, 1842 (original description)
Checked: verified by a taxonomic editorScoloplos minor Örsted, 1842 accepted as Checked: verified by a taxonomic editorNaineris quadricuspida (Fabricius, 1780) (original description)
Export toRIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Edit
history
Date   action   by
2013-01-12 18:30:12Z  created  db_admin
2017-02-14 10:58:40Z  changed  Gil, João
 [Back to search]