WoRMS source details

Lütken, C. F. (1858). Additamenta ad historiam Ophiuridarum. Förste Afdelning. Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 5 Raekke, Naturvidenskabelig og mathematisk Afdelning. 5: 1-74, 2 pls.
47755
Lütken, C. F.
1858
Additamenta ad historiam Ophiuridarum. Förste Afdelning
Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 5 Raekke, Naturvidenskabelig og mathematisk Afdelning
5: 1-74, 2 pls
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin