WoRMS source details

Rathke, J. (1799). Jattagelser henhorende til Indvoldeormenes og Bloddyrenes Naturhistorie. Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, Kiøbenhavn. 5 (1): 61-153, pl. 2-3.
46876
Rathke, J.
1799
Jattagelser henhorende til Indvoldeormenes og Bloddyrenes Naturhistorie
Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, Kiøbenhavn
5 (1): 61-153, pl. 2-3
Publication
World Isopoda DB
The GDZ copy has the plates linked separately here
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2015-03-27 15:14:47Z
changed
2015-03-28 08:54:05Z
changed

Aplysia rosea Rathke, 1799 accepted as Aplysia punctata (Cuvier, 1803) (original description)
Limnoria lignorum (Rathke, 1799) (original description)