WoRMS source details

Ascanius P. (1774). Beskrivelse over en Norske sneppe og et sødyr. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 5: 153-158, pl. 5
41107
Publication
CLEMAM P2065
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin