WoRMS source details

Gosch C.C.A. (1878). In: Udsigt over Danmarks zoologiske literutur med en indledende fremstilling af den videnskabelige grundsaetning for nalurvidenskabens isaer zoologiens studlum. 3. Literaturfortegnelse 1597-1875. Kjobenhavn; Hoffensberg, Jespcrscn & Fr. Traps. viii + 558 pp.
364902
Gosch C.C.A.
1878
In: Udsigt over Danmarks zoologiske literutur med en indledende fremstilling af den videnskabelige grundsaetning for nalurvidenskabens isaer zoologiens studlum. 3. Literaturfortegnelse 1597-1875. Kjobenhavn; Hoffensberg, Jespcrscn & Fr. Traps. viii + 558 pp.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2019-12-22 17:36:20Z
created