WoRMS source details

Boeck A. (1868). Om to tilsyneladende bilateral-symmetriske Hydromeduser: Dipleurosoma typica og Stuvitzii. Videnskabelige meddelelser fra den Naturhistoriske forening i Kjöbenhavn. 1866: 131-140.
35499
Boeck A.
1868
Om to tilsyneladende bilateral-symmetriske Hydromeduser: Dipleurosoma typica og Stuvitzii
Videnskabelige meddelelser fra den Naturhistoriske forening i Kjöbenhavn
1866: 131-140.
Publication
Descriptor: Dipleurosoma typicum
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2015-09-04 13:23:08Z
changed

Dipleurosoma Boeck, 1868 (original description)
Dipleurosoma stuvitzii Boeck, 1868 accepted as Dipleurosoma typicum Boeck, 1868 (original description)
Dipleurosoma typica Boeck, 1866 accepted as Dipleurosoma typicum Boeck, 1868 (original description)
Dipleurosoma typicum Boeck, 1868 (original description)
Dipleurosomatidae Boeck, 1868 (original description)
Dipleurosomidae Boeck, 1866 accepted as Dipleurosomatidae Boeck, 1868 (original description)
 Type locality

Newfoundland [details]