WoRMS source details

Bleeker, P. (1852). Bijdrage tot de kennis der Haringachtige visschen [Clupeoïden on cover] van den Soenda-Molukschen Archipel. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. v. 24 (8): 1-48 + 49-52.
354677
Bleeker, P.
1852
Bijdrage tot de kennis der Haringachtige visschen [Clupeoïden on cover] van den Soenda-Molukschen Archipel.
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
v. 24 (8): 1-48 + 49-52.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2019-08-19 08:00:52Z
created