WoRMS source details

van Zweeden, C.; van Asch, M.; van den Ende, D.; Troost, K. (2013). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2013. IMARES Wageningen Report, C115/13. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 46 pp.
285312
van Zweeden, C.; van Asch, M.; van den Ende, D.; Troost, K.
2013
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2013
IMARES Wageningen Report, C115/13. IMARES Wageningen UR: IJmuiden
46 pp
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-10-03 07:54:41Z
created