WoRMS source details

Bartha, F. (1955). A várpalotai pliocén puhatestü fauna biosztratigrafiai vizsgálata. Magyar Földtani Intézet Èvkönyve. 43 (2), 275-359.
193895
Bartha, F.
1955
A várpalotai pliocén puhatestü fauna biosztratigrafiai vizsgálata
Magyar Földtani Intézet Èvkönyve
43 (2), 275-359
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2014-11-06 08:56:35Z
created